Hoppa till innehåll

Mer försvarsmateriel från Finland till Ukraina

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2024 14.04 | Publicerad på svenska 3.4.2024 kl. 14.22
Pressmeddelande

Finland levererar mer försvarsmaterielbistånd till Ukraina. Republikens president fattade beslut i ärendet den 22 mars 2024 på framställning av statsrådet.

"Säkerhetsläget i Europa är historiskt allvarligt. Resultatet av det ryska anfallskriget avgör hur säkerhetsmiljön i Europa och Finland kommer att se ut. Vi kommer att fortsätta stödja Ukraina tillsammans med våra allierade och partner", säger försvarsminister Antti Häkkänen.

Det här är den tjugotredje försvarsmaterielhjälpförsändelsen från Finland till Ukraina. Ersättningen av de kapaciteter som ingår i leveransen beräknas kosta Finland cirka 188 miljoner euro.

"Det sammanlagda värdet av Finlands försvarsmateriel som levererats till Ukraina är nu cirka två miljarder euro", säger Häkkänen.

Av operativa skäl och för att garantera att hjälpen säkert når fram informeras det inte närmare om vad biståndet innefattar eller om leveranssätt eller tidsplaner.

I det ytterligare bistånd som Finland bidragit med har både Ukrainas behov och försvarsmaktens resursläge beaktats.

Ytterligare information ges av Dani Niskanen, försvarsministerns specialmedarbetare, tfn +358 41 544 4967.