Hoppa till innehåll

I samband med försvarsminister Niinistös besök i Europa ska undertecknas samarbetsdokument med Tyskland och med Storbritannien

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2017 8.30
Pressmeddelande

Försvarsminister Jussi Niinistö reser denna vecka till Bulgarien, Belgien och Sverige.

Tisdagen den 27 juni ska minister Niinistö göra ett arbetsbesök i Bulgarien. Under besöket träffar Niinistö Bulgariens försvarsminister och vice premiärminister Krasimir Karakachanov. Ministrarna ska diskutera säkerhetsläget i Europa och ländernas bilaterala försvarssamarbete.

Torsdagen den 29 juni deltar minister Niinistö i Bryssel i en arbetslunch som är avsedd för Natos medlemsstater, Finlands och Sveriges försvarsministrar samt Europeiska unionens höga representant Federica Mogherini. Niinistö deltar också i Reslolute Support Mission -mötet till vilket förutom Natos medlemsstater även företrädare de länder som deltar i Afghanistan-operationen har inbjudits.

I samband med mötena i Bryssel för Finland och Tyskland också bilaterala diskussioner. Finlands och Tysklands försvarsministrar ska underteckna ett dokument för ramarrangemang som gäller försvarssamarbete (Framework Arrangement). Samtidigt ska ministrarna också underteckna en avsiktsförklaring om deltagande i ramstatsgruppens verksamhet som leds av Tyskland (Framework Nation Concept).

Fredagen den 30 juni reser försvarsminister Niinistö vidare till Stockholm. Vid mötet med Finlands, Sveriges och Storbritanniens försvarsministrar ska minister Niinistö underteckna ett anslutningsdokument som gäller Finlands deltagande i verksamheten i styrkan Joint Expeditionary Force (JEF) som leds av Storbritannien.

I Stockholm kommer minister Niinistö också att delta i Folk och Försvar-organisationens och Finlandsinstitutets seminarium som handlar om säkerhetsläget i Nordeuropa.

Ytterligare information om ministerns besök ger ministerns adjutant Sami Jaakkola, tfn 0295 140102, om samarbetsdokumenten chefen för enheten för försvarspolitik Otto Saxén, tfn 0295 140314, samt om kommunikationen kring besöken informationsdirektör Max Arhippainen, tfn 0295 140120.