Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Res ansvarsfullt

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2022 15.29 | Publicerad på svenska 21.1.2022 kl. 16.00
Nyhet

Coronaviruset utgör fortfarande ett stort globalt hot mot resesäkerheten, och situationen i olika länder och regioner kan förändras plötsligt och oförutsägbart. Tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster kan vara begränsad, karantän kan förordnas och rörelsefriheten kan begränsas.

Om du trots allt besluter dig för att resa, var ansvarsfull och iaktta myndigheternas rekommendationer och bestämmelser

Om du planerar en resa ska du beakta att alla länder fortsättningsvis kan införa inreserestriktioner vid sina egna gränser, så att inresa i landet är omöjligt i praktiken. Också transitländerna eller t.ex. flygbolagen kan införa egna begränsningar.

Varje land beslutar själv om vem de släpper in i landet och på vilka villkor. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad före din resa.

Allt fler länder kräver ett negativt coronatest, ett intyg över att du redan haft coronavirussjukdomen eller över att du fått coronavaccinet som villkor för inresa. Det är bra att notera att det efter genomgången coronavirussjukdom kan ta flera veckor att få ett nytt negativt testresultat, eftersom antikropparna finns kvar i kroppen en lång tid. Detta kan både göra det svårare att resa och att återvända till Finland från utlandet. De flesta länderna kräver intyget på landets egna språk eller på engelska.

Också flygbolag och rederier och internationella buss- och tågoperatörer kan ha sina egna bestämmelser och begränsningar. Du ska själv ta reda på vilka intyg som krävs.

Coronabegränsningarna kan variera från land till land

I alla länder i världen kan det också finnas olika begränsningar inom landet, tillgången till tjänster kan vara begränsad och det kan också finnas begränsningar gällande att röra sig utomhus. Restaurang- och museibesök kan kräva specialåtgärder. Inomhus kan det t.ex. vara obligatoriskt att använda munskydd. Karantänbegränsningarna varierar mycket från land till land.

Finlands ambassader i världen publicerar coronavirusnyheter på sina webbsidor. De innehåller länkar till olika myndigheters webbplatser med aktuell information om läget och landets bestämmelser. Kontrollera alltid dessa sidor innan du reser.

Om du testar positivt eller exponeras för covid-19 under resan kan du försättas i karantän. De lokala myndigheterna bestämmer om hur länge och var du måste stanna i karantän. Under karantänförhållanden kan du inte röra dig fritt och tillgången till tjänster kan vara begränsad. Finlands ambassader och konsulat kan inte påverka hur länge eller var du försätts i karantän.

Kontrollera att din reseförsäkring är giltig och tillräckligt omfattande. Just nu är det speciellt viktigt att kontrollera att försäkringsskyddet gäller också under en pandemi. På grund av karantänen kan du hamna på sjukhus utomlands eller så måste du stanna på hotellet en betydligt längre tid. Ta reda på omfattningen av din försäkring innan du reser. 

  • Vi rekommenderar att alla som reser gör en reseanmälan på adressen reseanmalan.fi.

Var ansvarsfull också efter att du återvänt hem

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att alla som anländer till Finland från utlandet gör ett hemtest för covid-19 efter ankomsten, om de inte har testats i samband med inresan. 

 
Tillbaka till toppen