Hoppa till innehåll

Statsminister Petteri Orpo betonar starkare påverkansarbete inom EU

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.9.2023 9.56
Pressmeddelande
I foto statsminister Petteri Orpo.
Foto: EU rådet

Statsminister Petteri Orpo framhåller vikten av föregripande inflytande i Europeiska unionens beslutsfattande. I sitt brev till medlemmarna av statsrådet lyfter statsminister Orpo fram flera frågor som Finland prioriterar i sin EU-politik. Enligt Orpo ökar geopolitisk osäkerhet, bland annat Rysslands anfallskrig mot Ukraina, behovet att stärka och förbereda unionen inför reformer. Finland måste aktivt och på alla berednings- och beslutsnivåer utöva inflytande på EU:s kommande mål.

Att stärka Europas försvarsförmåga och resiliens, att förbättra unionens ekonomiska konkurrenskraft, att få den inre marknaden att fungera smidigare och att hantera migrationen hör enligt Orpo till de viktigaste frågorna under de närmaste månaderna. Dessutom måste omställningen till ren energiproduktion påskyndas och bioekonomin främjas. Vid användningen av mark och skogar ska medlemsländernas olika förhållanden beaktas.

I sitt brev konstaterar statsminister Orpo att regeringen förbinder sig till systematiskt EU-påverkansarbete inom hela statsrådet. Arbetet får sitt innehåll av regeringens kommande prioriteringar i påverkansarbetet och ministeriernas planer för påverkansarbetet.

Ytterligare information: Jori Arvonen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 16001, Tuomas Tikkanen, statsminister Petteri Orpos specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, och Marko Ruonala, projektchef, tfn 050 522 8233.