Hoppa till innehåll

Statsrådet tillsatte ekonomiska rådet för denna regeringsperiod

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.8.2023 14.00
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte ekonomiska rådet för denna regeringsperiod vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 17 augusti. Ekonomiska rådet är ett samarbetsorgan mellan regeringen, de viktigaste intresseorganisationerna och Finlands Bank. Statsministern är ekonomiska rådets ordförande. Rådets uppgift är att granska finans- och samhällspolitiska frågor som är centrala med tanke på nationens välgång.

Ekonomiska rådet har som mål att stärka och fördjupa den omfattande, analytiska diskussion om ekonomisk tillväxt, balans och struktur som ligger till grund för finanspolitiska beslut.

Ekonomiska rådets sammansättning

 • statsminister Petteri Orpo (ordförande)
 • finansminister Riikka Purra (vice ordförande)
 • Jarkko Eloranta, ordförande, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • jord- och skogsbruksminister Sari Essayah
 • minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen
 • undervisningsminister Anna-Maja Henriksson
 • Jyri Häkämies, verkställande direktör, Finlands näringsliv EK
 • kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen
 • Markku Jalonen, verkställande direktör, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
 • Minna Karhunen, verkställande direktör, Finlands Kommunförbund rf
 • Maria Löfgren, ordförande, Akava ry
 • Juha Marttila, ordförande, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • miljö- och klimatminister Kai Mykkänen
 • Marja Nykänen, vice direktionsordförande, Finlands Bank
 • Antti Palola, ordförande, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
 • Mikael Pentikäinen, verkställande direktör, Företagarna i Finland rf
 • kommunikationsminister Lulu Ranne
 • Juho Romakkaniemi, verkställande direktör, Centralhandelskammaren
 • näringsminister Wille Rydman
 • arbetsminister Arto Satonen
 • utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio

Ytterligare information: Pekka Sinko, generalsekreterare för ekonomiska rådet, tfn 0295 160 189, statsrådets kansli