Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Sydkoreas statsbesök öppnade upp för djupare ekonomiska relationer mellan länderna

Utrikesministeriet
1.10.2019 10.04
Nyhet

Torsdagen den 26 september höll Finland och Sydkorea bilateral ekonomisk konsultation på Ständerhuset i Helsingfors. Vid konsultationen diskuterades handeln och det ekonomiska samarbetet mellan Finland och Sydkorea både övergripande och inom olika sektorer. President Moon Jae-ins statsbesök i Finland i juni 2019 anses ha varit betydande för ländernas handelsrelationer.

Foto: Hanna Öunap

Både de sydkoreanska och de finländska delegaterna konstaterade att statsbesöket var lyckat och ansåg att det haft konkret betydelse för samarbetet inom olika områden. Under diskussionerna behandlades de samförståndsavtal som undertecknades under statsbesöket och genomförandet av dem. Båda parterna var eniga om att samarbetsavtalen endast utgör en ram för samarbetet och att det nu är dags för konkreta åtgärder.

Mest synliga framsteg har gjorts inom flygtrafiken – våren 2020 öppnar Finnair en ny rutt till Sydkoreas näst största stad Pusan. Ökad flygkapacitet är en viktig förutsättning för att också handeln, turismen och annat samarbete mellan länderna ska kunna öka. Finnair flyger dagligen till huvudstaden Seoul, men det finns ytterligare efterfrågan på ökad kapacitet.

Också det samarbete kring innovationer och uppstartsföretag som inleddes i samband med statsbesöket utvecklas. Vid konsultationen lyfte parterna vidare upp samarbetspotentialen inom IKT och energisektorn. Finland och Sydkorea har många liknande utmaningar, men samtidigt också kompetens som kompletterar varandra.

Statsbesöket kan bära frukt ännu i många år

Statsbesöket öppnade också nya dörrar inom andra sektorer. Sydkoreas undervisningsminister och vice premiärminister Yoo Eun-hae har i höst besökt Finland, och under besöket ingick ländernas undervisningsministrar en överenskommelse om mångsidigt samarbete på utbildningsområdet. Det finns också stark samarbetspotential inom hälsobranschen.

Vid konsultationen diskuterades även den växande livsmedelsexporten och exporten av finländska lifestyleprodukter till Sydkorea. Att dessa branscher växer visar att vanliga konsumenter i de båda länderna är allt mer intresserade av varandras kultur och produktutbud.

Det pågår också samarbete av helt nytt slag mellan länderna: I våras lanserade arbets- och näringsministeriet programmet Talent Boost i Sydkorea. Syftet med programmet är att rekrytera koreanska experter till de sektorer och områden i Finland som lider brist på arbetskraft.

Marinindustrin har redan länge utgjort en hörnsten i handeln mellan Finland och Sydkorea. Vid konsultationen diskuterades omfattande samarbetsprojekt mellan finländska och koreanska företag inom branschen. Parterna diskuterade även den affär som genomförts kring en pansarhaubits K9 och som båda parterna varit nöjda med.

Finlands ordförande under konsultationen var understatssekreteraren för externa ekonomiska relationer Nina Vaskunlahti och Sydkoreas ordförande var vice utrikesminister med ansvar för ekonomiska frågor Yun Kang-hyeon. Ekonomisk konsultation mellan Finland och Sydkorea hölls senast i Seoul i december 2016. Avsikten är att nästa gång ordna konsultation 2020.

Tillbaka till toppen