Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Tilläggsbudgeten ger stöd till global utveckling för att besegra coronapandemin

Utrikesministeriet 23.10.2020 18.43
Pressmeddelande

Regeringens proposition om den sjunde tilläggsbudgeten innehåller en helhet på drygt 100 miljoner euro inom utrikesministeriets förvaltningsområde. Med tilläggsanslaget bidrar Finland till globala lösningar på coronakrisen och främjar Finlands export.

Det internationella samfundets stöd är nödvändigare än någonsin tidigare för att utvecklingsländerna ska klara sig över det värsta och kunna återhämta sig. Återuppbyggnaden ger en möjlighet att göra samhällena hållbarare såväl socialt, ekonomiskt som miljömässigt. En sådan utveckling vill Finland främja genom sin utvecklingspolitik. 

Coronapandemin har orsakat en stor ekonomisk och social kris i utvecklingsländerna. De positiva utvecklingsresultaten från de senaste decennierna riskerar att gå förlorade. Det uppskattas att antalet människor som lever i extrem fattigdom har ökat med 150 miljoner på grund av krisen. Att uppnå målen för hållbar utveckling ligger allt längre bort och stabiliteten i samhällena riskeras. 

- Coronapandemin är en enorm kris, men eftervården av den är samtidigt en möjlighet att förändra den internationella utvecklingen i en bättre riktning. Tilläggsbudgeten stärker Finlands roll när det gäller att erbjuda helhetslösningar på globala megautmaningar, såsom klimatförändringen, tryggandet av naturens biologiska mångfald och utbildningskrisen. Samtidigt satsar man på nya verktyg för exportfrämjande. Detta bidrar förutom till FN:s mål för hållbar utveckling också till Finlands exportansträngningar,  säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Finnfunds kapitalökning stödjer arbetsplatser och näringar i utvecklingsländer

I tilläggsbudgeten föreslås att Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete) kapital ökas med 50 miljoner euro.  

Att öka aktiekapitalet är det effektivaste sättet att trygga Finnfunds verksamhetsbetingelser. Den betydande kapitalökningen tryggar bolagets solvens och ger möjligheter till innovationer och reaktionsförmåga i snabbt föränderliga situationer. Detta är väsentligt i synnerhet vid coronakrisen då bolagets omvärld är allt mer utmanande och riskfylld.

Stöd till den humanitära situationen och coronaviruskrisen i utvecklingsländernaEnligt tilläggsbudgeten ska det anvisas 5 miljoner euro till Världshälsoorganisationens (WHO) arbete för att bekämpa coronaviruspandemin i utvecklingsländerna och 24,5 miljoner euro till humanitärt bistånd för att svara på de humanitära konsekvenserna av coronaviruspandemin. 

På grund av pandemin har antalet nödställda nästan tredubblats till 420 miljoner människor och behovet av medel till humanitärt bistånd har ökat med 50 procent till totalt 40 miljarder dollar. Det befaras att antalet svältande fördubblas till 270 miljoner före årets slut.

Det humanitära tilläggsanslaget fördelas efter behov och med iakttagande av principerna för humanitärt bistånd. Det kanaliseras via etablerade internationella och finländska organisationer. Fokus ligger på livsmedelstrygghet, åtgärder med anledning av coronapandemin, hjälp till flyktingar och utbildning under krissituationer, inklusive  skolmåltider.

Klimatfinansiering för både bekämpning och anpassning

I tilläggsbudgeten föreslås 18 miljoner euro för klimatåtgärder. Klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald är frågor som är ödesdigra för mänsklighetens framtid. På grund av coronakrisen riskerar dessa kriser att få alltför liten uppmärksamhet.  

I enlighet med regeringsprogrammet ska klimatfinansieringen ökas med målet att fördela stödet mellan begränsning och anpassning på ett balanserat sätt. Stödet till hållbar användning av naturresurser och till arbetet mot förlust av biologisk mångfald kräver brådskande ytterligare insatser. 

Virtuell serviceplattform för exportfrämjande

För utveckling av utrikesministeriets virtuella serviceplattform reserveras två miljoner euro. Målet är att kunna presentera virtuella exportfrämjande evenemang och Finlands kompetensområden på ett nytt sätt samt att utreda förutsättningarna att samla ihop även andra myndighetstjänster som är centrala för näringslivet.

Den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 lämnas till riksdagen den 29 oktober. Då publiceras den också på webbsidan Statens budjetpropositioner

Mer information

  • Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 350 528
  • Tilläggsbudgethelheten: Risto Hakoila, ekonomidirektör, tfn 0295 351 287, Katja Bordi, ekonomiplaneringschef, tfn 0295 351 284
  • Utvecklingssamarbetet: Ramses Malaty, enhetschef, tfn 0295 351 001
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]  
  • Pressmeddelande från statsrådets kansli: Regeringen enades om den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020
     
Tillbaka till toppen