Hoppa till innehåll

Tre avslagsbeslut i fråga om fastighetsköp

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2023 11.55 | Publicerad på svenska 19.10.2023 kl. 12.00
Pressmeddelande

Försvarsministeriet fattade den 17 oktober 2023 tre beslut om avslag på ansökan om tillstånd till fastighetsförvärv för köpare som kommer från länder utanför EU och EES. Avslagsbesluten gäller två fastigheter i Ruokolax och en i Kides. Besluten undertecknades av försvarsminister Antti Häkkänen.

I Ruokolax har den ena fastigheten köpts av privatpersoner och den andra av ett företag. Affären i Kides har gjorts av en privatperson. Personerna och företagets förmånstagare är ryska medborgare.

Avslagen på tillståndsansökan grundar sig på lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv. Försvarsministeriet motiverar avslagsbesluten bland annat med att fastighetsförvärven i fråga kan bedömas försvåra ordnandet av landets försvar eller övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten.

Ytterligare information fås från försvarsministeriets kommunikationsenhet per e-post på adressen [email protected]