Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

De forsknings- och innovationspolitiska riktlinjerna för 2015-2020 godkändes

Statsrådets kommunikationsavdelning
5.11.2014 16.04 | Publicerad på svenska 8.1.2015 kl. 10.35
Pressmeddelande 485/2014

Det av statsminister Alexander Stubb ledda forsknings- och innovationsrådet godkände vid sitt möte den 5 november riktlinjerna för forsknings- och innovationspolitiken samt finansieringen och verksamheten för 2015–2020. Syftet är att förbättra Finlands konkurrenskraft, välfärd och miljöns tillstånd genom att stärka kvaliteten på forsknings- och innovationsverksamheten och dess genomslagskraft.

I riktlinjerna förslås ett nationellt reformprogram för forsknings- och innovationspolitiken, som ska påskynda utvecklandet av innovationssystemets strukturer och funktioner. Reformprogrammet kan sammanfattas i sex huvudpunkter, som även de föreslagna finansieringslösningarna tjänar.

De viktigaste utvecklingspunkterna är 1) en radikal reform av högskolesystemet, 2) ett utnyttjande av resultaten och ett främjande av effekterna av forsknings- och innovationsverksamheten samt 3) ett stärkande av nya källor för tillväxt, immateriellt kapital och företagsverksamhet.

I övrigt fokuseras utvecklandet på 4) en omfattande höjning av kunskapsnivån och ett stöd för selektiv spetskompetens, 5) en reform av den offentliga sektorn och ett intensivare förvaltningsövergripande samarbete och 6) en tillräcklig finansiering för forsknings- och innovationspolitiken och på dess inriktande. Riktlinjer och konkreta åtgärder som gäller dessa huvudpunkter presenteras i rådets dokument.

För att kunna svara på den internationella konkurrensen stärks finansieringen av forsknings- och innovationsverksamheten, så att fokus läggs på förbättring av ekonomin, sysselsättningen och kompetensen i Finland. Detta är ett viktigt budskap om att staten förbinder sig till en samhällsutveckling som grundar sig på kunskap och kompetens. Den nedgående trend som präglat Finlands forskningsutgifter ska fås att bli uppåtgående igen.

För att genomföra reformprogrammet rekommenderat rådet att statens forsknings- och utvecklingsfinansiering ska höjas reellt med i genomsnitt 2 % per år under perioden 2015–2020. Detta skulle innebära en reell höjning på 210 miljoner euro från 2015 års nivå före decenniets utgång. Genom finansieringen stöder man en högklassig forsknings- och innovationsverksamhet, undanröjer ineffektiva strukturer, ökar försök och effektiviserar utnyttjandet av forskningsresultat. Målet är att hitta nya källor till tillväxt, att ytterligare stärka de nationella konkurrensfördelarna och att skapa internationellt attraktiva kompetenscentrum.

Forsknings- och innovationsrådet följer upp genomförandet av de rekommendationer som föreslagits. Hösten 2015 ger rådet sin bedömning och föreslår nödvändiga fortsatta åtgärder.

Rapporten "Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015–2020" finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/tutkimus-_ja_innovaationeuvosto/liitteet/TIN2014.pdf

Ytterligare information: Kai Husso, huvudplanerare, tfn 0295 063 683, arbets- och näringsministeriet, och Tuomas Parkkari, huvudplanerare, tfn 0295 330 244, undervisnings- och kulturministeriet

Forsknings- och innovationsrådet är ett sakkunnigorgan för statsrådet och ministerierna som behandlar centrala frågor som gäller forskning, teknologi och utnyttjandet och bedömningen av dessa. Rådet behandlar forsknings- och innovationspolitikens inriktning och samordning och bereder planer och förslag i anknytning till detta. Under sin mandatperiod fastställer rådet en gång de politiska riktlinjerna inom detta verksamhetsområde.

Forsknings- och innovationsrådet:

http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/tutkimus-_ja_innovaationeuvosto/?lang=sv

Tillbaka till toppen