Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Twinning: Finland ska stärka Albaniens säkerhetsakademi

Utrikesministeriet 28.11.2019 9.09
Nyhet

Finland och Estland börjar utveckla säkerhetsakademin i Albanien i ett tvåårigt Twinningprojekt. Projektet stöder säkerhetsakademins förutsättningar att er-bjuda högklassig utbildning och bedriva forskningsverksamhet inom säkerhets-branschen. Finlands och Estlands gemensamma anbud har vunnit ett anbuds-förfarande för projektet.

Det är redan  tredje Polisyrkeshögskolans Twinning-projekt för utbildning på Balkan.

 

Säkerhetsakademin är en del av den albanska polismyndigheten och erbjuder yrkesinriktad grund- och specialiseringsutbildning i polisverksamhet, brottsbekämpning och säkerhetsfrågor. Syftet med Twinningprojektet är att utveckla säkerhetsakademin grundligt och på så vis främja genomförandet av regeringsprogrammet. Projektet är kopplat till EU:s stöd för Albaniens rättsstatsutveckling.

Projektet stöder Albaniens inrikesministeriums mål att utveckla säkerhetsakademin till landets första högskoleutbildning på området. Detta förutsätter att säkerhetsakademin uppfyller de lagstadgade kraven för en högskola och att den beviljas sådan särställning som fastställs i lagen. Säkerhetsakademin ska nu bland annat utveckla sin förvaltning och sina administrativa processer, sätta sig in i ackrediteringsförfarandet för högskolor, stärka planeringen och utvecklingen av en kunskapsbaserad läroplan och se över sina rekryteringsprocesser.

Dessutom främjar Twinning-projektet samarbetet mellan olika aktörer inom säkerhetsbranschen i Albanien, bland annat genom att stödja bildandet av nätverk, genom att uppdatera säkerhetsakademins strategi för forskning- och utveckling och öka dess synlighet. I projektet kommer finländska och estniska experter att besöka Albanien och albanska experter kommer att göra några studiebesök till Finland och Estland.

– I Finland är det Polisyrkeshögskolan som ansvarar för utbildningen av poliser. Inom projektet kommer vi att samarbeta med våra albanska kolleger för att förbättra utbildningens och forskningens förutsättningar. Det är redan vårt tredje Twinning-projekt för utbildning på Balkan och vi ser fram emot få sätta igång, konstaterar Polisyrkeshögskolans rektor och projektchef Kimmo Himberg.

Från Finland deltar förutom Polisyrkeshögskolan även det statliga utbildningscentret HAUS kehittämiskeskus Oy och Jyväskylä yrkeshögskola. Den estniska parten i projektet är Estlands säkerhetsakademi Sisekaitseakadeemia.

Twinning-projektet är kopplat till EU:s stöd för Albaniens rättsstatsutveckling.

 

Finlands har klarat sig exceptionellt bra i anbudsförfarandena för Twinning-projekt 2019. Finland har vunnit över 70 procent av de anbudsförfaranden där man deltagit under det gångna året. Vinstprocenten är hög och vittnar om den finländska offentliga förvaltningens kompetens och kapacitet att bereda anbud av hög kvalitet. 

Med hjälp av Twinning utvecklas förvaltning och lagstiftning i Europeiska unionens närområden. Verksamheten är kopplad till EU:s grannskaps- och utvidgningspolitik. EU-länderna tävlar om projekten genom ett anbudsförfarande och partnerländerna väljer vem som får genomföra projektet.

Twinning baserar sig på ett tätt samarbete mellan det genomförande landet och partnerlandet för att nå de mål som fastställts i projektavtalet. Ett enskilt Twinningprojekt räcker cirka två år och har vanligtvis en budget på 1–2 miljoner euro. I Finland samordnas Twinningverksamheten av ett team vid utrikesministeriet.

 

 

Text: Eerikki Vainio

Skribenten arbetar som sakkunnig i utrikesministeriets nationella team som samordnar Twinning- och Taiexverksamheten

EU:s utvidgnings- och grannskapsprojekt - Twinning och TAIEX

Tillbaka till toppen