Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Twinning: Fransk-finländskt samarbete för att utveckla Algeriets meteorologiska institut

Utrikesministeriet
8.11.2019 9.57
Nyhet

Frankrikes och Finlands gemensamma anbud har vunnit en Twinning-upphandling i Armenien. Det tvååriga projektet går ut på att förbättra informationsproduktionen vid Algeriets meteorologiska institut och främja utvecklingen av nya tjänster. Finlands företrädare i projektet är Meteorologiska institutet.

Twinning-projektet, som inleds i januari, är kopplat till den algeriska regeringens handlingsplan för 2015–2019 samt till de strategiska målen för Algeriets meteorologiska institut. Projektet är en fortsättning till Europeiska unionens tidigare stöd till utvecklingen av Algeriets meteorologiska institut. Finlands meteorologiska institut deltog också i detta arbete. I Algeriet är det nationella meteorologiska institutet en av de viktigaste aktörerna i kampen mot klimatförändringen.

Finland har tidigare genomfört ett Twinning-projekt som gälllde industriella innovationer i Algeriet. Också då var Frankrike Finlands projektpartner.

 

Projektet syftar bland annat till att förbättra förutsättningarna för Algeriets meteorologiska institut att producera och hantera information om väder och klimatet, utveckla nya produkter och tjänster i syfte att öka inkomstflödet samt skapa ett kunskapsbaserat system för personalförvaltning. Målet är också att förbättra samordningen av verksamheten för att förebygga och hantera naturkatastrofer. Detta betyder att man identifierar behoven att utveckla bestämmelserna om meteorologiska institutets ansvarsområde, organisationsstruktur och det meteorologiska varningssystemet.

- Vi är aktiva inom Twinning-verksamheten och detta projekt är ett fint tillfälle att delta i utvecklingen av vår systerorganisations verksamhetsförutsättningar. De frågor som omfattas av projektet hör till vårt kärnkompetensområde och vi önskar att samarbetet med algerierna fortsätter också efter projektet, konstaterar chefen för Twinning-projektet Harri Pietarila från Meteorologiska institutet.

I projektet deltar vid sidan om Finlands meteorologiska institut även den franska statliga meteorologiska och klimatvetenskapliga serviceinrättningen Météo France. Frankrike har det övergripande ansvaret för att hela projektet framskrider.

Med hjälp av Twinning utvecklas förvaltning och lagstiftning i Europeiska unionens närområden. Verksamheten är kopplad till EU:s grannskaps- och utvidgningspolitik. EU-länderna tävlar om projekten genom ett anbudsförfarande och partnerländerna väljer vem som får genomföra projektet.

Twinning baserar sig på ett tätt samarbete mellan det genomförande landet och partnerlandet för att nå de mål som fastställts i projektavtalet. Ett enskilt Twinningprojekt löper över cirka två år och har vanligtvis en budget på 1–2 miljoner euro. I Finland samordnas Twinningverksamheten av ett team vid utrikesministeriet.

 

Text: Eerikki Vainio

Skribenten arbetar som sakkunnig i utrikesministeriets nationella team som samordnar Twinning- och Taiexverksamheten

 

 

 

 

EU:s utvidnings och grannskapsrojekt Twinning och Taiex

 
Tillbaka till toppen