Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbetet med en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse har inletts

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2015 15.00
Pressmeddelande 231/2015

Den 19 oktober 2015 inledde utrikesministeriet utarbetandet av en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse i enlighet med regeringsprogrammet. Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott drog upp riktlinjer för inledandet av arbetet med en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse under sitt möte den 18 september 2015.

Redogörelsen ska utarbetas under utrikesministeriets ledning i nära samarbete med statsrådets kansli, försvarsministeriet, inrikesministeriet och republikens presidents kansli så att den kan lämnas till riksdagen under vårsessionen 2016. Riksdagen har ombetts att slå fast hur den kommer att delta i arbetet.

Utgångspunkten för redogörelsen är de mål som fastställts för utrikes- och säkerhetspolitiken i regeringsprogrammet, det vill säga att förstärka landets internationella ställning, att trygga Finlands självständighet och territoriella integritet samt att förbättra finländarnas säkerhet och välfärd. Den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsens situationsbild och analys av verksamhetsmiljön stöder också den försvarsredogörelse som nämns i regeringsprogrammet och som färdigställs efter den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen, och till valda delar regeringens redogörelse för den inre säkerheten som lämnas i början av 2016.

Enligt regeringsprogrammet ska konsekvenserna för Finland av ett eventuellt Natomedlemskap bedömas i samband med beredningen av den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen. Beslutet om en separat utvärdering kommer att fattas i ett senare skede.

För mera information: ledande expert Hannu Kyröläinen, tfn 0295 351 027

 
Tillbaka till toppen