Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Utrikesminister Haavisto i Afghanistan - arrangerandet av givarkonferensen på slutrakan

Utrikesministeriet
27.10.2020 13.40 | Publicerad på svenska 27.10.2020 kl. 15.46
Pressmeddelande

Utrikesminister Pekka Haavisto besökte Afghanistan måndagen och tisdagen den 26–27 oktober. Huvudsyftet med besöket var att diskutera aktuella ärenden samt den konferens om Afghanistan som Finlands regering, Afghanistans regering och FN kommer att ordna gemensamt i november. ”Givarkonferensen för Afghanistan ordnas mitt i en historisk fredsprocess. Det internationella samfundets stöd behövs för att freden ska kunna byggas på en stadig grund. Finlands roll i ordnandet av konferensen är viktig för att säkra detta stöd”, säger Haavisto.

Afghanistan befinner sig vid ett vägskäl: fredsförhandlingarna mellan regeringen och talibanrörelsen inleddes i september i Qatars huvudstad Doha. Finland hoppas att förhandlingarna ska leda till en varaktig fred som garanterar de senaste 19 årens landvinningar vad gäller kvinnors rättigheter, demokrati och mänsklig utveckling och att dessa främjas ytterligare. ”Våldet måste upphöra så att fredsprocessen kan bli framgångsrik. Finland vädjar till parterna att utropa omedelbar vapenvila. Det har varit krig i landet i fyra årtionden. Befolkningen i Afghanistan förtjänar fred”, säger minister Haavisto.

Finland bereder en givarkonferens för Afghanistan i Genève den 23–24 november i samarbete med Afghanistans regering och FN:s insats i Afghanistan UNAMA. På grund av pandemin ordnas konferensen i hybridform. Mötesdeltagarna kan också delta virtuellt. Förberedelserna har framskridit i gott samarbete och enligt tidsplanen. Tanken är att givarländerna under konferensen ska tillkännage att de förbinder sig att stödja Afghanistan under de kommande fyra åren och komma överens om linjerna och villkoren för stödet. 

”Ett stabilt Afghanistan som står på egna ben ekonomiskt ligger även i finländarnas och hela EU:s intresse. Det är en lång och svår väg till att uppnå detta men fredsprocessen erbjuder en möjlighet att ta ett betydande steg framåt”, säger utrikesminister Haavisto. 

Diskussioner med regeringen och organisationer i Afghanistan

På sin resa till Kabul träffade utrikesminister Haavisto president Ashraf Ghani, vicepresident Amrullah Saleh, utrikesminister Mohammad Hanif Atmar, finansminister Abdul Hadi Arghandiwal, fredsminister Seyed Sadat Mansoon Nader, den nationella säkerhetsrådgivaren Hamdullah Mohib, Natos civila representant Stefano Pontecorvo samt olika diplomater. 

I diskussionerna med Afghanistans politiska ledning behandlades givarkonferensen, fredsprocessen, säkerhetsläget samt bilaterala ärenden. Utrikesminister Haavisto uttryckte Finlands starka stöd för fredsprocessen samt Finlands åtagande att stödja Afghanistan. Kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter var en viktig del av diskussionerna. Utrikesminister Haavisto lyfte också fram samarbetet mellan våra länder när det gäller migration.

Ett av de viktigaste målen med resan var att höra civilsamhällesorganisationer som är verksamma i Afghanistan. Utrikesminister Haavisto deltog i en rundabordsdiskussion om utveckling och givarkonferensen. Han träffade företrädare för lokala och internationella organisationer, inklusive UN Womens Afghanistanchef Aleta Miller samt finländare som arbetar med utvecklingssamarbete i landet. 

Utrikesminister Haavisto diskuterade per telefon med den äldste i tjänsten i krishanteringstruppen, överste Joni Lindeman och skickade sin hälsning till trupperna. I nuläget deltar cirka 60 finländare i den Natoledda insats Resolute Support. 

Finland har deltagit i det internationella samarbetet för att stabilisera, återuppbygga och utveckla Afghanistan sedan 2002. Finland främjar fred och säkerhet, ekonomisk och social utveckling samt mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors och flickors rättigheter, i Afghanistan. 

Finlands mål är ett stabilt Afghanistan som respekterar grunderna för internationell rätt, står på egna ben ekonomiskt och inte utgör ett hot mot den internationella säkerheten på grund av terrorism eller organiserad brottslighet. Finlands årliga utvecklingssamarbete och humanitära bistånd till Afghanistan är sammanlagt cirka 28 miljoner euro som i huvudsak allokeras genom Världsbanken, FN-systemet och olika civilsamhällesorganisationer. 

Av säkerhetsskäl meddelades inget om Haavistos besök före resan.

Förra gången en finländsk minister besökte Afghanistan var Timo Soinis besök i landet 2016.

Mer information:

Otto Turtonen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 015 och Matti Keppo, ledare för Afghanistanteamet, tfn +358 295 535 0778.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]  

2020 Afghanistan Conference 

Bilder av besöket
 

 

Tillbaka till toppen