Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Utrikesminister Haavisto till Paris fredsforum

Utrikesministeriet 11.11.2019 10.27
Pressmeddelande

Den 12 november deltar utrikesminister Pekka Haavisto i Paris fredsforum för andra gången.

Paris fredsforum startades på initiativ av president Emmanuel Macron 2018 på 100-årsdagen efter första världskrigets slut. Det är ett led i president Macrons strävan att uppmärksamma det multilaterala systemets betydelse för att lösa globala problem. I fredsforumet deltar stats- och regeringschefer, andra företrädare för regeringar, internationella organisationer och det civila samhället.

Som en del av fredsforumet ordnas också ett evenemang av Alliance for Multilateralism, ett nätverk som stöder multilateralt samarbete. Utrikesminister Pekka Haavisto ska hålla ett anförande om förhållandet mellan yttrandefrihet och desinformation i demokratiska stater.

”Mångsidiga och fria medier är en förutsättning för att vi ska kunna motarbeta de problem desinformation sprider. Demokratiska samhällens sårbarhet kan också förebyggas av social sammanhållning, förtroende för institutioner, hög utbildningsnivå och medborgarnas mediekompetens”, konstaterar minister Haavisto.

Ytterligare information: Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 472 0725, och Markus Teir, ansvarig tjänsteman, tfn +33 6 29 45 41 46

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

 

Tillbaka till toppen