Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i toppmötet Global Disability Summit

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2022 12.30 | Publicerad på svenska 14.2.2022 kl. 12.50
Pressmeddelande

I samband med toppmötet Global Disability Summit i Oslo den 16 - 17 februari tillkännager utrikesminister Pekka Haavisto utrikesministeriets åtaganden för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Toppmötets mål är att effektivisera arbetet med att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och därigenom åstadkomma verkliga förbättringar i dessa personers liv.

Norge ordnar tillsammans med paraplyorganisationen av organisationer av personer med funktionsnedsättning  International Disability Alliance och Ghana det andra globala toppmötet kring funktionsrättsfrågor den 16-17 februari 2022. Det första toppmötet hölls i London sommaren 2018. På grund av covid-19-pandemin och för att ge så många som möjligt tillfälle att delta ordnas mötet virtuellt. 

Att garantera personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta och vara aktiva är prioritet nummer ett när det gäller att tillgodose deras rättigheter. På toppmötet i Oslo har de möjlighet att få sin röst hörd och Finland ger ett starkt stöd till detta, säger utrikesminister Haavisto. 

Till mötet förväntas komma deltagare på hög nivå, och FN:s generalsekreterare António Guterres och flera ministrar har redan bekräftat deltagandet. 

Personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dem får göra sina röster hörda 

Personer med funktionsnedsättning utsätts för diskriminering överallt i världen, och de får sällan möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. På toppmötet får de och de organisationer som bevakar deras intressen framföra sina synpunkter på global nivå och bidra till att deras rättigheter blir tillgodosedda på ett bättre sätt.  

Rättigheterna och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning har redan länge varit en av Finlands prioriteringar. Finland har systematiskt lyft fram rättigheterna på olika forum, till exempel i FN:s råd för mänskliga rättigheter. I samband med toppmötet offentliggörs också åtagandena för att främja tillgodoseendet av dessa rättigheter. 

Finlands åtaganden handlar om att ordna inkluderande utbildning och att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning när det rör sig såväl om fredsprocesser som att bygga fred och minska risker för katastrofer. Finland fortsätter det internationella påverkansarbetet, i synnerhet för att rättigheterna för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning ska tillgodoses globalt.  Ytterligare åtar sig Finland att bidra till att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom FN:s fond för stärkande av rättigheter för personer med funktionsnedsättning UNPRPD. 

Mer information:

Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 492

Petri Puhakka, utrikesministeriets ambassadör för funktionsrättsfrågor, tfn 0295 350 332

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

 

 
Tillbaka till toppen