Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Utvecklingspolitiska kommissionen vill att Finland ska bära sitt globala ansvar

Utrikesministeriet 9.5.2019 15.18
Nyhet

Finlands utvecklingspolitik borde planeras och bedrivas långsiktigt, över regeringsperioderna. På det sättet kunde Finland reagera effektivare på globala problem, bedömer Utvecklingspolitiska kommissionen.

Utvecklingspolitiska kommissionen publicerade idag sin rapport Finlands utvecklingspolitik 2019: Globalt ansvar över regeringsperioder och förvaltningsgränser. I rapporten föreslår kommissionen en modell som innefattar såväl mål och prioriteringar som finansieringens nivå och centrala principer för utvecklingspolitiken. Dessa skulle bestå från en regeringsperiod till följande och på så vis skulle verksamhetens kontinuitet och resultat förbättras.

Finlands utvecklingspolitik behöver en långsiktig vision i stil med det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling. Om vi ska genomföra Agenda 2030 och tackla globala problem, som klimatförändringen, fattigdom och ojämlikhet, krävs det långsiktig politik i stället för separata program för en regeringsperiod i taget. På så vis kunde vi förbättra både arbetets kontinuitet och resultat, bedömer Utvecklingspolitiska kommissionen i sin rapport.​​​​​​

​​​​​​
Riksdagsledamöter och Utvecklingspolitiska kommissionens medlemmar diskuterar rapportens innehåll. Från vänster: Ida Schauman (SFP), riksdagsledamot Antero Laukkanen (KD), riksdagsledamot Saara-Sofia Sirén (Saml), Utvecklingspolitiska kommissionens ordförande Aila Paloniemi (C), riksdagsledamot Kimmo Kiljunen (SDP), riksdagsledamot Inka Hopsu (Gröna) och riksdagsledamot Hanna Sarkkinen (Vf). Vägledning för regeringsförhandlingarna

Rapporten tar sikte på framtiden och ger vägledning för de nyligen inledda regeringsförhandlingarna och den nya riksdagen.

”Finland behöver en klar och tydlig plan för hur vi ska bära vårt globala ansvar. Trots att finansieringen av utvecklingssamarbetet har gått ner har resultaten förbättrats”, säger Utvecklingspolitiska kommissionens ordförande Aila Paloniemi.

”För att genomföra målen i Agenda 2030 måste vi få med alla politikområden och olika aktörer. Det globala ansvaret måste fördelas över förvaltningsgränserna. De utvecklingspolitiska programmen för en regeringsperiod i taget har inte kommunicerat tillräckligt sinsemellan. Som reaktion på detta presenterar vi en modell som fastställer långsiktiga riktlinjer för utvecklingspolitiken, utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Idén är att bevara det som fungerar och fokusera på sådana områden där Finland har en särskild roll. Våra starka utvecklingspolitiska områden ska hänga med, säger Utvecklingspolitiska kommissionens generalsekreterare Marikki Stocchetti.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen hoppas att budskapet om globalt ansvar ska nå regeringsförhandlingarna. Fokus på resultat

”Finland vill minska fattigdomen i hela världen och modellen för globalt ansvar låter som en fungerande modell”, bedömer utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen. ”För att genomföra goda planer krävs tillräckliga resurser – det vill säga kunnig personal och anslag”, konstaterar minister Virolainen.

”Majoriteten av finländarna tycker att utvecklingssamarbete är viktigt och den allmänna inställningen är positiv. Människor vill veta hur medlen för utvecklingssamarbete används och om de når sina mål. Vi har uppnått utmärkta mål: tack vare Finland har allt fler kvinnor i världen tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa. Vi är också föregångare vad gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i utvecklingsländer”, säger minister Virolainen.

Höj anslagen

Modellen för globalt ansvar ska innehålla en konkret plan för hur anslagen för utvecklingssamarbete ska höjas till den nivå som FN rekommenderar. Enligt planen ska nivån på 0,7 procent av bruttonationalinkomsten nås inom de två kommande regeringsperioderna. Minst 0,2 procent av bruttonationalinkomsten ska riktas till de minst utvecklade länderna.

”Oberoende av regeringens färg har Finland inte gjort tillräcklig för att nå nivån på 0,7 procent. Så gott som alla partier har ställt sig bakom målet på 7,0 procent och vi måste se till att utvecklingen går i rätt riktning. Finland måste sälla sig till sin nordiska referensgrupp”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen.​​​​​

 

KPT

Kehityspoliittinen toimikunta on ainoa järjestelmällisesti ja laajasti Suomen kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa seuraava ja arvioiva taho. Valtioneuvosto asettaa kehityspoliittisen toimikunnan hallituskausittain. Sen jäsenistö koostuu eduskuntapuolueista, etu- ja kansalaisjärjestöistä sekä yliopistoista.

 

 

 

 

​​​​​​​

Tillbaka till toppen