Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Utlysning: Statsunderstöd 2020 för organisationsverksamhet kring Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och internationella förbindelser

Utrikesministeriet
2.11.2019 1.00
Nyhet

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd under moment 24.90.50 i budgetpropositionen för 2020 (vissa statsunderstöd). Utlysningen pågår mellan den 2 och den 22 november 2019.

Statsunderstödets syfte är att stödja medborgarorganisationers verksamhet som har att göra med Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser. Organisationernas verksamhet ska ha en anknytning till utrikesministeriets verksamhetsområde. Utlysningen 2020 fokuserar på de prioriterade områdena och målen i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse (2016) med beaktande av den utveckling som skett i omvärlden.

De prioriterade områdena är regelbaserat internationellt samarbete, konfliktförebyggande och fredsmedling, mänskliga rättigheter och demokrati i utrikes- och säkerhetspolitiken och ett omfattande transatlantiskt samarbete.

Understödet är ett allmänt understöd för organisationens verksamhet 2020. I understödprocessen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökningsblanketten och anvisningar finns under Tjänster och stöd - Utrikes- och säkerhetspolitik – stöd till organisationers verksamhet.

Tillbaka till toppen