Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådet godkände lånet åt Finnfund

Utrikesministeriet 3.11.2016 13.56 | Publicerad på svenska 3.11.2016 kl. 14.48
Pressmeddelande

Pressmeddelande 206/2016
3.11.2016

Statsrådets finansutskott förordade vid sitt sammanträde 3.11.2016 utrikesministeriets förslag om att bevilja Finnfund ett konverteringslån om 130 miljoner euro. Lånebeslutet är nu färdigt för att undertecknas av utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Lånebeslutet verkställer linjedragningen i utvecklingspolitiska redogörelsen från februari gällande utvecklandet av Finnfunds verksamhet och förbättrandet av möjligheterna till risktagning i samband med projekt som är viktiga för utvecklingen. Konverteringslånets ekonomiska konsekvenser för staten har beaktats i den andra tilläggsbudgeten för 2016 som riksdagen antog den 22 juni.

Finnfund är ett statsägt utvecklingsfinansieringsbolag som är verksamt inom utrikesministeriets förvaltningsområde, och som erbjuder företag långfristig riskfinansiering för lönsamma investeringar i tillväxtländer.

Projekt som finansierats av Finnfund har skapat 25 600 nya arbetsplatser i utvecklingsländerna, och de genererade sammanlagt 285 miljoner euro i skatte- och avgiftsintäkter åt förvaltningarna i utvecklingsländerna år 2015. Bolagets rörelsevinst var 5,1 miljoner euro år 2015 och värdet av placeringstillgångarna 329 miljoner euro.

"Det råder stor enighet om att FN:s mål för hållbar utveckling endast kan uppnås med hjälp av kraftiga satsningar från den privata sektorn. Finland tar nu ett stort kliv framåt och placerar sig bland de främsta länderna i detta hänseende", konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Ytterligare information: Oskar Kass, överinspektör, enheten för institut för utvecklingsfinansiering, utrikesministeriet, tfn 0295 351 943

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Tillbaka till toppen