Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Vardagen i den finländska skolan intresserar etiopier

Utrikesministeriet
18.1.2019 9.00
Nyhet

En grupp chefer inom den etiopiska utbildningssektorn gjorde ett besök i Helsingforsskolan Vesalan peruskoulu. Gästerna var intresserade av de finländska lärarnas arbete och i synnerhet av skollunchen, som de också själva fick prova på. Besöket var en del av Finlands utvecklingssamarbete inom den etiopiska utbildningssektorn.

 

 

De etiopiska gästerna var intresserade av hur klassläraren Jari Ahvenus undervisar och motiverar sina elever. Bild: Hanna Päivärinta/UM

Tjänstemannaledningen för Etiopiens undervisningsministerium och delstaternas utbildningschefer gjorde ett besök i grundskolan Vesalan peruskoulu tisdagen den 15 januari. Många av besökarna har själva en bakgrund som lärare och intresserade sig därför, förutom av det finländska skolsystemet, också för vardagen i den finländska skolan.

Besökarna fick följa undervisningen i en fjärdeklass. På timmen behandlades programmering och eleverna diskuterade robotbilar. När lektionen var slut och eleverna gått ut på rast i vintervädret hade besökarna en hel del frågor att ställa klassläraren Jari Ahvenus.

Gästerna ville särskilt höra hur de finländska lärarna sköter disciplinen.

”Jag försöker främst påverka barnen genom att vara positiv, till exempel ge dem beröm. Kontakten med barnens föräldrar är också mycket viktig. Störande beteende är inget stort problem”, berättar Jari Ahvenus.

Gästerna fick också besöka skolans växthus där det förutom växter också lever olika djur i terrarier och burar. Besökarna möttes av en fritt spatserande tupp. Åttondeklassisten Maxi Suzi underhöll gästerna med att lägga en majsorm kring deras halsar.

Utbildningschefen för delstaten Amhara, Yilkal Kefyale, som själv är lärare, gillade vad han såg i Helsingforsförorten. Han var särskilt imponerad av hur den finska skolan beaktar varje elevs särdrag och på så vis stöder lärandet.

”Den avgiftsfria skollunchen är också en fin sak”, konstaterade Yilkal Kefyale.

Finland understöder bättre kvalitet på undervisningen

De etiopiska skolorna står inför enorma utmaningar. Antalet elever har ökat kraftigt vilket har lett till brist på utrymmen, lärare och undervisningsmaterial, och därför har undervisningens kvalitet försämrats.  Av de barn som börjar skolan går bara cirka hälften grundskolan till slut.

Barn med funktionsnedsättning eller barn som behöver särskilt stöd går sällan i skolan. Därtill har internt flyktingskap på grund av naturkatastrofer och konflikter avbrutit tusentals barns skolgång.

I skolan Vesalan peruskoulu i Gårdsbacka är det vegetarisk lunch varje tisdag. Chefer inom den etiopiska utbildningssektorn ville veta hur skollunchen är organiserad och vem som betalar för den. Bild: Hanna Päivärinta/UM

Finland understöder det etiopiska skolsystemet med medel för utvecklingssamarbete. En reform av läroplanen för den grundläggande utbildningen har redan inletts inom ramen för det utvecklingsprogram som Finland stöder. Det har till exempel införskaffats 178 miljoner skolböcker, lärarutbildningen har effektiverats och det har ordnats kompletterande utbildning för ämneslärare. Utvärderingen och responsen till skolorna har utvecklats.

Det pågående utvecklingsprogrammet för jämlik grundläggande utbildning pågår till 2021. Finland är en av givarna i programmet som förvaltas av Världsbanken. Inom programmet ska den grundläggande utbildningens kvalitet utvecklas vidare och man ska fästa mer uppmärksamhet vid att öka flickors skolgång. Man ska även förbättra möjligheterna för barn med funktionsnedsättningar och stödbehov att gå i skola.

Barn som behöver särskilt stöd är också målgrupp för ett annat projekt som sträcker sig fram till 2021. I det deltar Finland med tekniskt stöd till det etiopiska undervisningsministeriet som ordnar undervisning som beaktar barn med specialbehov och stöd för lärandet. I projektet ingår också att utvidga nätverket av resurscenter för inkluderande utbildning och att förbättra centrens verksamhet.

Hanna Päivärinta

Skribenten är informatör vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning

Finlands utvecklingssamarbete med Etiopien

Tillbaka till toppen