Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Remissrespons
47 utlåtanden om utvecklingsprogrammet för digital säkerhet

Finansministeriet 12.10.2018 13.05
Nyhet

Finansministeriet fick 47 utlåtanden om de utvecklingsprogrammet för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen inom den utsatta tiden. Utvecklingsprogrammets målet är att förbättra organisationernas beredskap och förmåga att agera säkrare i en digital verksamhetsomgivning. Remisstiden löpte ut måndagen den 10 oktober.

Mer information

Kimmo Rousku, VAHTI-generalsekreterare, Befolkningsregistercentralen, tfn 0295 535 120, fornamn.efternamn(at)vrk.fi

Aku Hilve, enhetschef, finansministeriet, tfn 0295 530 088, fornamn.efternamn(at)vm.fi