FI SV

Grundläggande rättigheter och god förvaltning tryggas i Digi-Finland

Finansministeriet 10.1.2017 13.40
Pressmeddelande
Grundläggande rättigheter och god förvaltning tryggas i Digi-Finland

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen skickade en inbjudan till en rudabordsdiskussion om digitala tjänster till företrädare för olika medborgarorganisationer i december. Vid mötet som ordnades av finansministeriet tisdagen den 10 januari diskuterades framför allt hur olika befolkningsgrupper kan utnyttja möjligheterna med digitaliseringen på ett likvärdigt sätt och hur ”digiutslagning” kunde förebyggas.

Ungefär 50 företrädare för invalid-, pensionärs- samt social- och hälsovårdsorganisationer deltog i mötet. Syftet med debatten är att fästa uppmärksamhet vid olika befolkningsgruppers behov i ett digitalt samhälle, så att de digitala tjänsterna skulle vara begripliga och lätta att använda och tillgängliga för alla i så stor omfattning som möjligt.

Målet är att allt flera medborgare i fortsättningen skulle ha möjlighet att lära sig sköta sina myndighetsärenden med hjälp av digitala tjänster som är oberoende av tid och plats.

- Vi skapar digitala tjänster åt människor. Det är enormt viktigt att olika medborgargrupper och deras särskilda behov tas i beaktande redan vid planeringen av servicen. Det måste finnas tillräckligt med begripligt och rätt slags stöd för digital ärendehantering, så att användningen av tjänsterna ska kunna utvidgas i så stor omfattning som möjligt, sade minister Vehviläinen som öppnade mötet.

Alternativa ärendehanteringssätt ska tryggas genom lag

Minister Vehviläinen som svarar för digitaliseringen av den offentliga servicen poängterar att offentliga tjänster alltid måste vara tillgängliga oberoende av ålder, invaliditet, sjukdomar, bostadsort, språkkunskaper, personens ekonomiska eller sociala ställning eller andra motsvarande faktorer.

- De som inte kan använda digitala tjänster måste tryggas alternativa ärendehanteringssätt genom lagstiftningen. Ifall en person inte kan ta i bruk den digitala postlåda som bereds som bäst, ska myndighetsposten även i fortsättningen skickas som traditionell brevpost. Finland har fått internationellt beröm för sin goda och välfungerande förvaltning. Vi kommer att se till att grundläggande rättigheter och god förvaltning förverkligas även i Digi-Finland, konstatetar minister Vehviläinen.

Det är också viktigt att information om reformerna och förändringarna i det digitaliserade samhället förmedlas i rätt tid och på ett begripligt sätt.

- Den offentliga förvaltningen har mycket att lära sig när det gäller att förmedla ännu bättre och begripligare information om möjligheterna och hindren med digitaliseringen åt medborgarna, säger minister Vehviläinen.

Inrättandet av Digi i vardagen -delegationen bereddes också vid organisationsmötet. Delegationen ska bli ett samarbets- och interaktionsled framför allt mellan medborgarorganisationerna, forskarna och finansministeriet som svarar för digitaliseringen av den offentliga servicen.

- Vi kommer att samarbeta med olika parter. Digi i vardagen -delegationen ska inrättas i februari, konstaterade minister Vehviläinen.

Ytterligare information:

Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi
Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, tfn 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt