Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finland sände utkast till nästa års budgetplan till EU

Finansministeriet 4.10.2018 14.15
Nyhet

Finland levererade utkastet till budgetplan för 2019 till EU-kommissionen torsdagen den 4 oktober.

Utkasten till budgetplaner hör till EU:s samordnade övervakningsförfarande. Planerna ska möjliggöra identifieringen av källor till eventuella avvikelser från den finanspolitiska strategin i det senaste stabilitetsprogrammet.

Utkastet till budgetplan ska innehålla uppgifter om

  • makroekonomiska prognoser och antaganden
  • målen för de offentliga finanserna
  • utgifts- och inkomstberäkningar enligt ett scenario där politiken inte ändras
  • utgifts- och inkomstmål
  • diskretionära åtgärder som ingår i budgetförslaget
  • målen och de landsspecifika rekommendationerna i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi
  • en jämförelse mellan utkastet till budgetplan och det senaste stabilitetsprogrammet.

Utkastet till budgetplan utgår från regeringens budgetproposition, kommunekonomiprogrammet för nästa år och årets tilläggsbudget. Alla stater i euroområdet ska leverera en motsvarande plan till EU-kommissionen senast den 15 oktober.

Utkast till budgetplan för 2019
Bakgrundsinformation om Europeiska planeringsperioden och gemensamma budgetperioder

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, finansråd, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi