Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Vem får priset för ungdomsarbete 2012

Undervisnings- och kulturministeriet 13.1.2012 13.25
Nyhet

Kultur och idrottsministern beviljar under våren priset för ungdomsarbete för elfte gången. Förslag till vem som skall få priset tas emot fram till 3.2.

Priset för ungdomsarbete är en synlig erkänsla för ett förtjänstfullt ungdomsarbete. Priset lyfter fram aktörer som har erfarenhet och insikt i verksamhetsområdet. Det kan vara erkänsla för ett utfört arbete, men också uppmuntran till att på ett fördomsfritt sätt utveckla nya arbetssätt inom ungdomsarbetet.

Priset på tiotusen euro delas ut i Helsingfors 17.4.2012.

Priset för ungdomsarbete ges vartannat år till en förtjänstfull person och vartannat år till en allmännyttig organisation inom ungdomsarbetet. I år kan pristagaren vara en ungdomsorganisation, -grupp eller -samfund. Förslag till pristagare kan, inklusive skriftliga motiveringar, fram till 3.2.2012 skickas till Ungdomsforskningsstiftelsens styrelse på adressen: Finlands Ungdomssamarbete Allians rf. / Ungdomsforskningsstiftelsen (pris), Allianshuset, Stinsgatan 1, 00520 Helsingfors.

Priset beviljas av kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki efter att styrelsen för Ungdomsforskningsstiftelsen har hörts.

priset har tidigare gått till: kultursekreterare Sinikka Haapanen vid Helsingfors Ungdomscentral (2002); Sorin Sirkus från Tammerfors (2003); kommunikationsverkstaden i Enare kommun (2004); lektor Maija-Sisko Kauppila (2005); Hollolan Nuorisoseura (2006); branschdirektören Pauli Parviainen (2007); Finlands Scouter (2008); verksamhetschefen Pekka Häyhä (2009); Ungdomsnätverket Changemaker/Kyrkans utlandshjälp (2010); ungdomssekreterare Sirkka-Liisa Strömmer från Ackas kommun (2011).