Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Speldagen raserar fördomar

Undervisnings- och kulturministeriet 3.10.2012 10.14
Nyhet

Reilun kuukauden päästä vietettävän pelipäivän tavoitteena on saada lapset ja aikuiset pelaamaan yhdessä ja hankkimaan omakohtaisia kokemuksia pelaamisesta. Samalla kyytiä saavat pelaamiseen liittyvät ennakkoluulot.

Målet med speldagen, som firas i november, är att få barn och vuxna att spela tillsammans och skaffa sig egna erfarenheter av att spela. Meningen är att rasera fördomar i anslutning till spelandet.

Den nationella speldagen går av stapeln 10.11. och uppmuntrar till att spendera tid tillsammans genom att spela och diskutera. Meningen är att föra fram spelandets positiva sidor.

Under speladagen och hela veckan innan ordnas evenemang där man bl.a. spelar olika spel under ledning av experter. Speldagens evenemang är gratis och öppna för alla.

Inom ungdomsväsendet har man redan länge använt spel som redskap för ungdomsarbete. Därför utmanas även ungdomsarbetare i kommuner och församlingar att ordna spelaktiviteter att locka med särskilt ungas vårdnadshavare.

I Finland ordnas den nationella speldagen i samarbete mellan staten, kommuner, organisationer, företag och församlingar.

Läs mer på www.pelipaiva.fi