Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

AI-konferens samlade närmare 400 deltagare i Finlandiahuset

Utrikesministeriet 1.3.2019 15.12
Nyhet

Som en del av programmet under Finlands ordförandeskap i Europarådet ordnades en konferens om hur artificiell intelligens kan påverka de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin. Konferensens deltagarantal överskred förväntningarna: man hade räknat med 300 deltagare, men närmare 400 samlades i Finlandiahuset under konferensens två dagar.

Frankrikes justitieminister Belloubet (t.v.), utrikesminister Soini och generalsekreterare Jagland inledde konferensen. Foto: Kimmo Räsänen

Konferenssalen fylldes till sista plats med deltagare från olika delar av världen. Bland deltagarna syntes bland annat utrikesminister Timo Soini, Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland och Frankrikes justitieminister Nicole Belloubet. I sitt öppningsanförande reflekterade utrikesminister Soini kring betydelsen av att föregå med gott exempel. De allra första stegen kan bli avgörande för hur relationen mellan artificiell intelligens, de mänskliga rättigheterna och rättsstaten utformas.

Under konferensen första dag bestod programmet av inlägg av de höga gästerna och två paneldebatter. Den första dagen ordnades också evenemanget AI in Action där företag och offentliga aktörer presenterade sina AI-innovationer. Temat för den första paneldebatten var artificiell intelligens och de mänskliga rättigheterna. I panelen deltog bland annat chefen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Michael O’Flaherty, som framhöll att artificiell intelligens borde integreras i de befintliga systemen för de mänskliga rättigheterna.

Dagens andra paneldebatt handlade om AI och demokrati. Bland deltagarna fanns Moez Chakchouk, biträdande chef för UNESCOs kommunikationsavdelning, och Pekka Ala-Pietilä som leder EU:s högnivågrupp för AI. Han presenterade EU:s etiska riktlinjer för artificiell intelligens, som gruppen berett. Riktlinjerna publiceras senare i vår.

Den andra konferensdagen inleddes av justitieminister Antti Häkkänen. Justitieministern efterlyste en gemensam europeisk approach till AI med utgångpunkt i demokrati och rättsstatsprincipen. Under dagens paneldebatt diskuterades artificiell intelligens och rättsstaten. Panelen bestod huvudsakligen av experter inom det rättsliga området som framförde olika synpunkter på betydelsen av och kvaliteten på regleringen av artificiell intelligens.

Konferensens avslutande inlägg framfördes av professor Markku Suksi. Suksi konstaterade att rättslig reglering av artificiell intelligens är en nödvändighet med tanke på de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin. Suksi tillade emellertid att regleringen inte enbart bör vara begränsande utan också möjliggörande.

Läs mer om konferensens slutsatser.

Utrikesministeriets enhet för politiska frågor om mänskliga rättigheter tackar alla arrangörer, talare och deltagare! Finlands ordförandeskap i Europarådet fortsätter till den 17 maj 2019.