Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

En utredning uppmuntrar till konkreta åtgärder för att förbättra de teckenspråkigas rättigheter och teckenspråkets ställning

Utrikesministeriet 12.4.2019 10.47
Nyhet

I egenskap av ordförandeland i Europarådets ministerkommitté ordnade Finland den 10 april i Strasbourg i Frankrike ett sidoevenemang på teckenspråk. Sidoevenemanget ordnades som en del av vårsessionen i Europarådets parlamentariska församling, och syftade till att offentliggöra Eeva Tupis utredning om de teckenspråkigas rättigheter i Europarådet och i dess medlemsländer.

Eeva Tupi presenterade sin utredning i Europarådets huvudbyggnad för en flertalig publik bestående av diplomater och parlamentariker. Foto: Merja Lahtinen

Efter att utredningen hade presenterats fördes en diskussion om de teckenspråkigas rättigheter tillsammans med Eeva Tupi och den teckenspråkiga rapartisten Signmark, som också uppträdde i sessionssalen för Europarådets parlamentariska församling före evenemanget.  Efter evenemanget gavs Tupi tillfälle att presentera sin färska utredning i den parlamentariska församlingens utskott för jämställdhet, till vilken hon kallats till samråd.

I utredningens slutsatser berättar Tupi att hon är den första teckenspråkiga person i Finland som har avlagt juris magisterexamen. Enligt Tupi bör alla ha samma rätt att fritt använda teckenspråk och förverkliga sina drömmar med hjälp av det. ”Att använda teckenspråk är en rättighet”, säger Tupi.

Signmark spred positiv energi när han uppträdde i den parlamentariska församlingens sessionssal. Foto: Merja Lahtinen

I sin utredning ger Tupi en översikt över teckenspråkets ställning och teckenspråkiga personers rättigheter i Europarådet och i dess 47 medlemsländer. Utredningen lyfter fram god praxis i medlemsländerna, vilka utmaningar som finns samt de nationella dövförbundens synpunkter på frågan.

I Tupis utredning ges också konkreta rekommendationer om hur man kan främja de teckenspråkigas ställning både i Europarådet och i dess medlemsländer.

Rekommendationerna syftar bland annat till att bredda perspektivet på frågan så att teckenspråket inte ska ses enbart i relation till en funktionsnedsättning utan i en språklig kontext, som mångspråkighet eller som ett minoritetsspråk. Avsikten är också att främja att de teckenspråkigas rättigheter respekteras samt att stödja användningen av teckenspråk. I utredningen ges totalt tio rekommendationer som bland annat gäller användning av rätt terminologi, flerspråkighet, publikationer på teckenspråk samt budgetering för teckenspråkstolkning.

Vid diskussionstillfället påminde Tupi om att den allra första utgångspunkten när man talar om teckenspråk ska vara att man använder rätt terminologi och att man undviker kränkande språkbruk och uttryck. Teckenspråket bör ses som en del av det flerspråkiga Europa.

Eeva Tupis utredning ”Sign language rights in the framework of the Council of Europe and its member States” (pdf, 398 kb, 53 sidor)