Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Gemensamt uttalande om inträde i INSTEX från Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Sverige

Utrikesministeriet 29.11.2019 13.00
Nyhet

Finland har den 29 november 2019, tillsammans med Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge och Sverige, meddelat om sin avsikt att ansluta sig till Instex, EU:s betalningsverktyg för handel med Iran.