Utrikesministeriet får nytt visumsystem

Utrikesministeriet 21.1.2020 14.05
Pressmeddelande

Utrikesministeriet inför gradvis ett nytt visumsystem i februari–mars 2020. I det nya systemet kan visumansökningar behandlas effektivt, snabbt och säkert.

Målet är att införandet av det nya systemet ska löpa smidigt och inte medföra fördröjningar för kunderna. Det finns emellertid en risk att leveransen av visumbeslut räcker längre än vanligt under denna period. I brådskande situationer kan visumsökande kontakta beskickningen.

 

Tidsplan för införandet av det nya visumsystemet:

1–11.2.2020 London och Hongkong

–21.2.2020 Centraleuropa, Afrika och Mellanöstern

–28.2.2020 Petrozavodsk, Kiev, Nord- och Sydamerika, Australien och Asien (exkl. Kina, Indien, Filippinerna)

–6.3.2020 Ryssland (exkl. Petrozavodsk), Kina, Indien och Filippinerna

 

Vi beklagar alla eventuella besvär detta medför.

 

Mer information

Katja-Marika Puittinen, Processägare, immigration processer, tel +358 295 350 520

och ambassader och andra beskickningar

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]