Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Klimatmötet 3–4.2.2020
Regeringens uttalande om sysselsättningen

Statsrådets kommunikationsavdelning 4.2.2020 17.33 | Publicerad på svenska 5.2.2020 kl. 14.25
Pressmeddelande 50/2020

Regeringen har föresatt sig att före budgetförhandlingarna 2020 ta fram åtgärder som motsvarar 30 000 nya sysselsatta.

Trots att sysselsättningen har ökat kan arbetslösheten vända uppåt igen. Samtidigt finns det också ett stort antal lediga jobb. Regeringen fortsätter att vidta åtgärder för att stärka tillgången på kompetent arbetskraft. I detta läge behövs ett nära samarbete mellan regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna, men också betydande åtgärder som vidtas i god tid för att trygga sysselsättningen, den ekonomiska tillväxten och hållbarheten i de offentliga finanserna.

Regeringen utesluter ingen metod som kunde tänkas förbättra sysselsättningen. Som ett led i sysselsättningsåtgärderna reformeras den sociala tryggheten och tjänsterna för arbetslösa samt arbetsmarknadens funktion i syfte att påskynda sysselsättningen och göra det lättare att ta emot arbete. Regeringen har kommit långt i beredningen av en del av åtgärderna, men föresätter sig att bereda ytterligare åtgärder för att målet ska nås så att åtgärderna främjar regeringsprogrammets balansmål för de offentliga finanserna.

Regeringen fortsätter att vidta åtgärder för att stärka hållbarheten i de offentliga finanserna och bereder en färdplan där olika åtgärders potential att minska hållbarhetsunderskottet framställs.

De viktigaste metoderna för att trygga finansieringen av vårt nordiska välfärdssamhälle på lång sikt är följande:

  • att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten
  • att förbättra förutsägbarheten inom den kommunala ekonomin och stärka den kommunala ekonomin
  • att genomföra en social- och hälsovårdsreform 
  • att öka produktiviteten inom den offentliga servicen
  • att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt.

Regeringen drar upp riktlinjer för helheten vid sina ramförhandlingar 2020.
Som ett led i helheten inleds ett separat utredningsarbete där regeringen är ute efter lösningar för en mer hållbar befolkningsutveckling, både med beaktande av utvandring och invandring och med beaktande av möjligheten för allt fler att få så många barn de önskar.

Ytterligare information: Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 998

Anna-Maja Henriksson Katri Kulmuni Li Andersson Maria Ohisalo Sanna Marin regeringen