Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson

Svenska folkpartiet

undervisnings- och kulturministeriet

Undervisningsminister Anna Maja Henriksson leder undervisnings- och kulturministeriet och ansvarar för småbarnspedagogik, allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och kyrkliga ärenden. Minister Henriksson behandlar också ärenden som gäller det nordiska samarbetet vid utrikesministeriet. 

Personporträtt

Anna-Maja Henriksson (f. Forss) är född den 7 januari 1964 i Jakobstad, som fortfarande är hennes hemstad.

Henriksson blev student från Jakobstads gymnasium 1982 och flyttade därefter till Helsingfors för att studera juridik. I januari 1987 blev hon utexaminerad som juris kandidat från Helsingfors universitet. 

Anna-Maja är gift med Janne Henriksson och har två döttrar. Hemma pratar man både svenska och finska.

1996 blev Anna-Maja Henriksson invald i stadsfullmäktige i Jakobstad och fyra år senare valdes hon till stadsstyrelsens ordförande. Under åren 2003–2004 arbetade Henriksson på finansministeriet som andra finansminister Ulla-Maj Wideroos specialmedarbetare. 

2007 blev Henriksson invald i riksdagen. Under denna riksdagsperiod fungerade hon bland annat som lagutskottets vice ordförande samt som medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. Utanför riksdagen fungerade Henriksson som ordförande för Svenska Finlands folkting åren 2009–2011. År 2010 valdes hon dessutom till vice ordförande i Svenska folkpartiet. Hon utnämndes första gången till justitieminister 2011 och har sedan dess innehaft portföljen i sammanlagt åtta år i flera regeringar. Henriksson var även Ålandsminister under åren 2011–2015.

2015 valdes Henriksson in i riksdagen för en tredje period, då hon också blev vald till Svenska riksdagsgruppens ordförande. 2016 valdes hon till ordförande för Svenska folkpartiet. Henriksson fungerade också som Ålandsminister under åren 2019–2022.

På fritiden ägnar sig Anna-Maja Henriksson gärna åt stugliv i skärgården. Dessutom är hon intresserad av idrott och motion och ägnar sig gärna själv åt skidåkning och bollspel. 

Personalia

Riksdagsledamot
Svenska folkpartiet
Födelsedatum och födelseort: 7.1.1964 Jakobstad

Undervisningsminister 20.6.2023 -

Meritförteckning och arbete i riksdagen

Tilläggsuppgifter

Bilder på ministern

X
Instagram
anna-maja.fi

sfp.fi

Ministerierna ansvarar inte för de personliga webbplatsernas innehåll och underhåll.

Kontaktinformation