Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

EU-ministerutskottet berömde den europeiska gröna given

Statsrådets kommunikationsavdelning 31.1.2020 10.29
Pressmeddelande 44/2020

Vid sitt möte fredagen den 31 januari diskuterade EU-ministerutskottet den europeiska gröna given och finansieringen av den, processen för Storbritanniens EU-utträde samt finansieringen av budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet.

EU-ministerutskottet konstaterade att EU:s viktigaste hållbarhetsutmaningar tas upp på ett fördelaktigt och övergripande sätt i den gröna giv som Europeiska kommissionen lagt fram. I fokus för given ligger det beslut att göra EU klimatneutralt till 2050 som man enades om vid Europeiska rådets decembermöte och som även Finland främjat. Kommissionens strävan att genom given utveckla EU till ett rättvist och välmående samhälle rimmar också väl med målen för Finlands regeringsprogram. Finland kommer att ta ställning till de enskilda initiativen i given efter att kommissionen har lagt fram sina förslag om dem.

När det gäller finansieringen av den europeiska gröna given betonar Finland behovet att engagera privata aktörer i så stor utsträckning som möjligt. Enbart EU:s budget och medlemsländernas offentliga finansiering räcker inte till för att finansiera de betydande investeringsbehoven. Finland framhåller att investeringarna kan innebära betydande ekonomiska möjligheter.

I anslutning till fördjupandet av ekonomiska och monetära unionen EMU har eurogruppen för avsikt att vid sitt februarimöte diskutera huruvida finansieringen av budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft bör kompletteras med extern, fördragsbaserad finansiering. Avsikten med budgetinstrumentet är att bevilja finansiering för medlemsländernas strukturella reformer och investeringar. Finland anser inte att fördragsbaserad tilläggsfinansiering behövs, men motsätter sig inte heller att sådan ordnas mellan intresserade länder på frivillig basis. Finland anser att EMU i första hand bör utvecklas inom ramen för Europeiska unionens grundfördrag.

EU-ministerutskottet diskuterade också Storbritanniens utträde ur EU. Utträdesavtalet träder i kraft den 1 februari, och genom det avvecklas allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU på ett organiserat sätt. Inom varje område måste det föras nya förhandlingar om den framtida relationen. Den 3 februari kommer kommissionen att lägga fram ett förslag till förhandlingsmandat som omfattar alla förhandlingsområden. Avsikten är att detta förslag till mandat ska antas i allmänna rådet den 25 februari.

”I morgon är Storbritannien inte längre medlem i EU. Finland respekterar Storbritanniens beslut. Det är bra att utträdet sker organiserat i och med utträdesavtalet. Nu är det dags att blicka mot framtiden och försöka få till stånd ett så nära partnerskap med Storbritannien som möjligt”, konstaterade statsminister Sanna Marin.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför det informella mötet mellan konkurrenskraftsministrarna den 3–4 februari, där forsknings- och innovationspolitiken står på agendan.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen