Hoppa till innehåll

EU-ministerutskottet diskuterade EU:s åtaganden för Ukrainas säkerhet

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 5.4.2024 10.48 | Publicerad på svenska 5.4.2024 kl. 14.42
Pressmeddelande
Finska flaggan och EU-flaggan

Vid sitt möte fredagen den 5 april diskuterade EU-ministerutskottet förslaget till EU:s åtaganden för Ukrainas säkerhet. Ministerutskottet diskuterade också deklarationen om sociala rättigheter, årsrapporten om EU-domstolsärenden samt Finlands ståndpunkter inför tre rådsmöten.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkt i fråga om Europeiska utrikestjänstens förslag av den 19 mars om EU:s åtaganden för Ukrainas säkerhet. Avsikten är att EU:s åtaganden i stort sett ska utgå från befintligt EU-stöd, och att de ska komplettera medlemsländernas bilaterala säkerhetsåtaganden. Finland vill se snabba framsteg i förhandlingarna om och godkännandet av säkerhetsåtagandena. Finland anser att de föreslagna stödformerna utgör en ändamålsenlig utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Finland förhåller sig öppet till de föreslagna stödformerna och till utvecklingen av åtgärder i anslutning till dem. Finland förespråkar starkt användning av den europeiska fredsfaciliteten och ytterligare kapitalisering av fonden i syfte att stödja Ukraina. Finland förhåller sig öppet till olika finansieringslösningar för att stödja Ukraina. Finland bedömer varje initiativ och konsekvenserna av initiativen separat.

EU-ministerutskottet fastställde också att Finland kan godkänna utkastet till EU-institutionernas deklaration om framtiden för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Avsikten är att deklarationen ska undertecknas vid en högnivåkonferens som ordnas i La Hulpe, i EU-ordförandelandet Belgien, den 15–16 april.

Ministerutskottet diskuterade den verksamhetsberättelse för 2023 som utarbetats av enheten för EU-domstolsärenden. I verksamhetsberättelsen redogörs för de EU-domstolsärenden som Finland har deltagit i under året. Där presenteras också de domar och generaladvokatens förslag till avgörande som utfärdats under året i ärenden som Finland har deltagit i tidigare. Den offentliga verksamhetsberättelsen lämnas också till riksdagen.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:
•    Eurogruppen den 11 april och Ekofinrådet den 12 april
•    Informellt möte mellan jordbruksministrarna den 7–9 april
•    Informellt möte mellan telekommunikationsministrarna den 11–12 april

Ekofinrådet ska anta slutsatser om kommissionens halvtidsöversyn av faciliteten för återhämtning och resiliens. På agendan står också de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, EU:s riktlinjer inför mötet mellan G20-ländernas finansministrar och centralbanker, ordförandeskapets uttalande till IMFC, arbetet mot unionsbedrägerier samt Europeiska investeringsbankens roll i finansieringen av försvarsindustrin. Eurogruppen kommer att diskutera förberedelserna inför flera internationella möten samt den digitala euron.

Jordbruksministrarna ska diskutera sätt att förbättra EU:s självförsörjningsgrad i produktionen av växtprotein.

På agendan för telekommunikationsministrarnas möte står Europas digitala infrastrukturbehov och sätt att främja en trygg onlinemiljö.

Ytterligare information: Jori Arvonen, understatssekreterare för Europafrågor, tfn 0295 16001, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.