Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

EU-ministerutskottet behandlade ekonomiska ärenden och kommande rådsmöten

Statsrådets kommunikationsavdelning
3.12.2021 11.20 | Publicerad på svenska 3.12.2021 kl. 15.20
Pressmeddelande 699/2021

Vid sitt möte fredagen den 3 december diskuterade EU-ministerutskottet ett förslag till EU-banklagstiftning och ärenden som ska behandlas vid rådsmöten nästa vecka.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om Europeiska kommissionens lagstiftningsförslag om de sista justeringarna i bestämmelserna om bankernas solvens. De tre viktigaste punkterna i förslaget har att göra med att genomföra Basel III-standarden för bankreglering, beakta hållbarhetsrisker i bankregleringen och att utveckla banktillsynen. Statsrådet stöder målet att stärka banksektorns motståndskraft. Statsrådet redogör mer detaljerat för sina ståndpunkter i en E-skrivelse som det överlämnat till riksdagen.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Eurogruppen den 6 december och Ekofinrådet den 7 december
  • Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 6–7 december
  • Rådet för transport, telekommunikation och energi (transport) den 9 december
  • Rådet för rättsliga och inrikes frågor den 9–10 december

Eurogruppen ska behandla kommissionens bedömningar av euroländernas utkast till budgetplaner och övervakningen efter programperiodens slut i Cypern, Portugal, Irland, Spanien och Grekland. Viktiga frågor på Ekofinrådets agenda är bland annat mervärdesskattesatser och den europeiska planeringsterminen.

Huvudteman i rådet för sysselsättning och sociala frågor är direktivet om minimilöner, direktivet om lönetransparens, effekterna av artificiell intelligens för jämställdhet på arbetsmarknaden, hållbart arbete under hela livet och den europeiska planeringsterminen. Rådet för hälso- och sjukvård ska behandla förslaget till förordning om krisnödvändiga medicinska motåtgärder, aktuella och framtida insatser med anledning av covid-19-pandemin och förstärkning av hälsounionen.

Transportrådet ska diskutera framstegen avseende 55 %-paketet. På agendan står förslagen gällande förnybara flygbränslen och sjöfartsbränslen och införandet av en infrastruktur för distribution av alternativa bränslen (AFIR).

I rättsliga frågor behandlar ministrarna lärdomarna av covid-19-pandemin när det gäller att säkerställa domstolarnas verksamhet. Justitieministrarna ska också diskutera nationella domstolars rättsliga översyn och tillsyn av åtgärder som godkänts i brådskande förfarande.

Inrikesministrarna ska diskutera EU:s metoder för att reagera på situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan och metoder för att hindra organiserad brottslighet från att infiltrera laglig företagsverksamhet. Ministrarna har också för avsikt att anta slutsatser om att Kroatien uppfyller de tekniska villkoren för att tillämpa Schengenbestämmelserna fullt ut.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen