Hoppa till innehåll

Beredskap för och mötande av informationspåverkan som tema för Finlands och Sveriges gemensamma övning

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.11.2019 14.00
Pressmeddelande 586

För myndigheterna i Finland och Sverige ordnas i november en gemensam övning som fokuserar på hantering av hot i informationsomgivningen.

Syftet med övningen är att utveckla samarbetet och samordningen mellan Finland och Sverige och att utbilda myndigheter så att de kan upptäcka, analysera och möta informationspåverkan.

Sammanlagt cirka 40 tjänstemän från Finland och Sverige deltar i övningen, som i år ordnas i Helsingfors. Finlands och Sveriges gemensamma övning ordnas nu för tredje gången. Statsrådets kansli och Regeringskansliet har ansvarat för arrangemangen för årets övning i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Natos kompetenscentrum för strategisk kommunikation (Nato StratCom CoE) i Riga. Säkerhetskommitténs generalsekreterare Vesa Valtonen leder övningen.

I övningen deltar utöver finländska och svenska tjänstemän också experter från Natos kompetenscentrum för strategisk kommunikation.

Ytterligare information: Jussi Toivanen, ledande kommunikationsexpert, statsrådets kansli, tfn 0295 160 141