Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Kanslicheferna driver på en grön omställning och reformer som påskyndar ekonomisk tillväxt, rättvisa ska ingå i medlen som står till buds

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.2.2023 9.00
Pressmeddelande

Ministeriernas kanslichefer har utarbetat en gemensam tjänsteuppfattning om nyckelfrågorna under de två följande valperioderna i Finland. I rapporten vill man lyfta fram både aktuella teman och frågor på längre sikt. Dokumentet Möjligheter för Finland, som publicerades måndagen den 6 februari, erbjuder ett kunskapsunderlag inför vårens valdebatter och beredningen av regeringsprogrammet.

Regeringarna kommer att stå inför fem utmaningar under de kommande två valperioderna:  

  1. Förutsättningarna för ekonomisk tillväxt måste stärkas.
  2. Den gröna omställningen måste framskrida snabbt.
  3. Jämlikheten och demokratin behöver stärkas. 
  4. Finlands säkerhet och resiliens kräver ytterligare åtgärder.
  5. De offentliga finanserna måste balanseras i betydande grad. 

Rapporten fokuserar på dessa utmaningar och på potentiella lösningar. 

Det är svårt att balansera den offentliga ekonomin utan ekonomisk tillväxt. Kanslicheferna rekommenderar att reformer som förbättrar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt skulle inledas snabbt under de två följande valperioderna, eftersom effekterna ofta förverkligas med eftersläpning. Balanseringen av de offentliga finanserna borde inledas samtidigt. Balans i de offentliga finanserna eftersträvas under de kommande två valperioderna. Viktningen och timingen av de metoder som står till buds hör till den politiska prövningen.

Tillgången på arbetskraft blir en allt större utmaning – sysselsättningsgraden till 80 procent och arbetskraftsinvandringen måste fördubblas

Befolkningsstrukturen i Finland kommer på 2020-talet att leda till ett läge där tillgången på arbetskraft blir en allt större samhällspolitisk utmaning som begränsar den ekonomiska tillväxten. Samtidigt kommer åldrandet att öka behovet av arbetskraft inom social- och hälsovårdstjänsterna. Kanslicheferna rekommenderar bland annat att man eftersträvar en sysselsättningsgrad på 80 procent och att arbetskraftsinvandringen fördubblas. Båda dessa mål är krävande och det behövs konsekventa och även svåra beslut inom flera olika politikområden för att de ska kunna uppnås. 

Den gröna omställningen är ett globalt fenomen som skapar ett enormt investeringsbehov. Finland har många styrkor i detta hänseende. Det allmännas primära uppgift är att uppmuntra och främja styrningen av privata investeringar på ett kostnadseffektivt och konsekvent sätt. 

De utmaningar och lösningar som beskrivs i rapporten är sammanflätade både i Finland och även internationellt. Det väsentliga är att sträva efter en balanserad politik där olika aspekter främjas samtidigt så att ömsesidiga beroenden identifieras. På övergripande nivå har man identifierat ett behov av att vid sidan av det ekonomiska perspektivet stärka de ekologiska och sociala hållbarhetsaspekterna. Vid sidan av dessa utgör säkerheten en förutsättning för ett stabilt och välfungerande samhälle.

Ytterligare information: Henrik Haapajärvi, statssekreterare, tfn 09 1602 2006, och Jouni Varanka, konsultativ tjänsteman, statsrådets kansli, tfn 0295 160 177 
 

 
Tillbaka till toppen