Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Barn och unga tog över statsrådet och överlämnade en deklaration om barnens vilja

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.11.2019 15.56 | Publicerad på svenska 20.11.2019 kl. 17.12
Pressmeddelande 603/2019

Hundra barn och unga från olika delar av Finland tog över statsrådet onsdagen den 20 november. I evenemanget deltog femton ministrar, justitiekanslern i statsrådet, riksdagens biträdande justitieombudsman, statsrådets tjänstemän, barnombudsmannen, Centralförbundet för Barnskydd och Självständighetsjubileets barnstiftelse (Itla).

Under evenemanget fick barnen och ungdomarna delta i sex olika workshoppar där de beredde ståndpunkter inför barnens egen session. Teman för dagens workshoppar var klimatfrågor, ett gott liv, lärande, trygghet i sociala medier, ekonomi och beslutsfattande samt glädjeämnen och stoltheter i Finland. Utifrån resultaten av workshopparna upprättade barnen och ungdomarna vid sin egen session en deklaration om barnens vilja, som i slutet av dagen överlämnades till justitiekanslern och den biträdande justitieombudsmannen. Regeringen ska behandla deklarationen vid sin nästa aftonskola.

De åtgärder som barnen särskilt lyfte fram i sin deklaration gäller bland annat att bekämpa klimatförändringar, att sörja för barns och ungas psykiska hälsa och att se till att ingen mobbas i sociala medier. Övriga huvudbudskap i deklarationen gäller tryggandet av barns och ungas mångsidiga hobbymöjligheter samt interaktiva möjligheter att påverka.

Barnen hade många bra förslag om hur man kan bekämpa klimatförändringar. Man kan införa en dag med vegetarisk lunch i skolorna, satsa på skogarnas välbefinnande och tillförlitlig forskning, förbättra kollektivtrafiken samt avskaffa stöd som har skadliga konsekvenser för miljön. När det gäller att sörja för psykisk hälsa betonade barnen vikten av att ingen lämnas ensam. I deklarationen föreslås också att det i skolorna skulle kunna införas årliga kontroller av den psykiska hälsan i likhet med tandkontroller. Dessutom önskade barnen att vuxna i sociala medier skulle följa samma regler som gäller för barn.

Ministerierna lovade bland annat att begrunda miljöskatter och skärpta utsläppsskatter, arbeta för att det ska finnas tillräckligt med vuxna i skolorna och att inlärningsmiljöerna ska vara tillräckligt lugna och trygga samt föra fram behovet av ett bredare perspektiv i fråga om förebyggandet av mobbning.

Evenemanget arrangerades av det nationella kommunikationsnätverket för barnets rättigheter i samarbete med Centralförbundet för Barnskydd, Självständighetsjubileets barnstiftelse (Itla) och statsrådet.

Evenemanget ordnades för att uppmärksamma barnkonventionens dag och 30-årsjubileet av FN:s konvention om barnets rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter trädde i kraft i Finland 1991. Konventionen är den människorättskonvention som ratificerats av flest länder i världen.

Ytterligare information: Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, produktionschef, tfn 050 329 4283, Päivi Paasikoski, statsrådets biträdande kommunikationsdirektör, tfn 040 547 6279, och Tiina Varhee, kommunikationsassistent, tfn 050 470 4353, statsrådets kansli

Aino-Kaisa Pekonen Anna-Maja Henriksson Antti Rinne Hanna Kosonen Jari Leppä Katri Kulmuni Krista Kiuru Li Andersson Maria Ohisalo Mika Lintilä Sanna Marin Thomas Blomqvist Tytti Tuppurainen Ville Skinnari regeringen
 
Tillbaka till toppen