Hoppa till innehåll

Medborgarpulsen: Finländarna vill att regeringen fokuserar på att lösa utmaningarna inom hälso- och sjukvården, den offentliga ekonomin och utbildningen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.8.2023 15.35 | Publicerad på svenska 28.8.2023 kl. 9.48
Pressmeddelande

Enligt den senaste Medborgarpulsen-enkäten vill finländarna att regeringen inom den närmaste framtiden ska fokusera på att lösa utmaningarna inom hälso- och sjukvården, den offentliga ekonomin och utbildningen. 60 procent av respondenterna lyfter fram en fungerande hälso- och sjukvård som det viktigaste temat. Hållbara offentliga finanser är viktigast för 41 procent av respondenterna och högklassig utbildning och småbarnspedagogik för 38 procent. På följande platser kom främjande av klimatåtgärder, förebyggande av utslagning och förbättring av sysselsättningen.

Medborgarpulsen-enkäten innehöll nu för första gången en fråga om vilka samhälleliga teman regeringen särskilt ska ägna uppmärksamhet åt inom den närmaste framtiden.

En annan ny fråga gällde nedskärningar i förmåner som ett led i minskningen av statsskulden, och även den delar åsikter: 42 procent anser att det är viktigt att minska statsskulden även om det innebär nedskärningar i förmånerna, medan 45 procent är av annan åsikt.

Förtroendet för Finlands regering är lägre än i tidigare enkäter från tiden före regeringsförhandlingarna. Nu uppger 42 procent att de litar på regeringen. Frågan fanns inte med i enkäten under den tid som regeringsförhandlingarna pågick.

Också förtroendet för medierna och de politiska partierna har gått klart nedåt sedan föregående mätning.

Allt fler har stött på försök till påverkan genom vilseledande information

Det egna hushållets försörjning orsakar fortfarande oro bland finländarna, men oron har lättat något jämfört med början av sommaren.

Fler respondenter än i början av året uppger att de har stött på försök till påverkan genom vilseledande information på internet och i sociala medier under sommaren. 60 procent av respondenterna har stött på sådant åtminstone i någon mån.

Medborgarpulsen tyder på ett fortsatt starkt stöd till Ukraina. 86 procent av respondenterna stöder EU:s ekonomiska sanktioner mot Ryssland och 74 procent mottagandet av ukrainska flyktingar.

Den 47:e omgången av Medborgarpulsen-enkäten genomfördes mellan den 16 och den 21 augusti 2023. Medborgarpulsen-enkäter genomförs för att utreda allmänhetens åsikter om aktuella teman och myndigheternas verksamhet. Därtill utreds svarspersonernas sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden. Statistikcentralen ansvarar för insamlingen av enkätmaterialet.

Ytterligare information: Juho Jyrkiäinen, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 181