Hoppa till innehåll

Medborgarpulsen: Stödet för Ukraina har varit starkt under hela den tid som Rysslands anfallskrig pågått

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.2.2023 12.50 | Publicerad på svenska 24.2.2023 kl. 15.45
Pressmeddelande

Finländarnas stöd för sanktionerna mot Ryssland och för mottagandet av ukrainska flyktingar har varit starkt under hela den tid som Rysslands anfallskrig pågått, visar statsrådets kanslis Medborgarpulsen-enkät. 89 procent av respondenterna stöder EU:s ekonomiska sanktioner mot Ryssland och 80 procent mottagandet av ukrainska flyktingar.

Två av fem känner fortfarande ganska mycket eller mycket oro över situationen i Ukraina till följd av Rysslands anfallskrig och över följderna av kriget. Oron över att kriget ska breda ut sig till andra länder har minskat från tidigare enkäter.

”Trots att Rysslands anfallskrig har pågått redan länge och de höjda levnadskostnaderna har försvårat mångas vardag, har finländarnas stöd för Ukraina varit rätt stabilt under hela det senaste året”, säger Juho Jyrkiäinen, som är specialsakkunnig vid statsrådets kansli.

Kring två av tre upplever att Finlands ansökan om medlemskap i Nato har ökat trygghetskänslan. Andelen har ökat något sedan i somras då Finland lämnade in sin ansökan. Endast 6 procent av respondenterna upplever att deras trygghetskänsla har minskat i och med ansökan.

Oron över elpriser har minskat

Oron över förändringarna i priserna på el och andra energiformer har klart minskat. Ändå är fler än en tredjedel fortfarande ganska eller mycket oroade över prisförändringarna. Majoriteten strävar fortfarande efter att spara energi, men det är fler än tidigare som inte gör det.

Också finländarnas oro över sin försörjning har klart lättat. Var tionde är ganska eller mycket oroad över sitt hushålls försörjning under kommande månad. Det är fortfarande över hälften som uppger att de blivit tvungna att ändra sina konsumtionsvanor på grund av höjda priser.

Majoriteten av respondenterna är nöjda med hur demokratin fungerar i Finland. Två av tre upplever att de genom att rösta kan påverka frågor som de anser vara viktiga för dem själva eller deras närstående.

Förtroendet för de politiska aktörerna har ökat jämfört med de föregående enkäterna. 71 procent av respondenterna litar på regeringen, 66 procent på riksdagen och 41 procent på de politiska partierna.

Den 43:e omgången av Medborgarpulsen-enkäten genomfördes mellan den 15 och den 20 februari 2023. Medborgarpulsen-enkäter genomförs för att utreda allmänhetens åsikter om aktuella teman och myndigheternas verksamhet. Därtill utreds svarspersonernas sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden. Statistikcentralen ansvarar för insamlingen av enkätmaterialet.

Ytterligare information: Juho Jyrkiäinen, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 181