Hoppa till innehåll

Medborgarpulsen: Upplevelsen av rättvisa i samhället och förtroendet för flera institutioner har minskat

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.9.2023 14.25 | Publicerad på svenska 22.9.2023 kl. 17.50
Pressmeddelande

Enligt den senaste Medborgarpulsen-enkäten ligger upplevelsen av rättvisa i samhället lägre än någonsin sedan våren 2020, då den första enkäten genomfördes. Nu anser 64 procent av respondenterna att samhället är åtminstone ganska rättvist, medan i juni var 75 procent av den åsikten.

Även tilltron till framtiden ligger på en något lägre nivå än i början av året. Det är också allt fler som känner stress och oro över hur de ska klara sig ekonomiskt. I synnerhet stressen bland unga har klart ökat jämfört med våren och sommaren, men ökad stress kan också konstateras bland medelålders personer och personer över 60 år.

Förtroendet för flera samhällsinstitutioner har minskat under de senaste omgångarna, och är nu lägre än någonsin under den tid som Medborgarpulsen-enkäter har genomförts. Under början av hösten har i synnerhet förtroendet för statsförvaltningen och utbildningssystemet minskat. Förtroendet för Finlands regering och politiska partier har fortsatt att minska, medan förtroendet för medierna, polisen och försvarsmakten har ökat något jämfört med augusti.

”På ett allmänt plan är finländarnas förtroende för samhällsinstitutioner fortfarande i stort sett starkt. Vad gäller hälso- och sjukvården och utbildningssystemet har trenden varit klart nedåtgående redan en längre tid. Också låginkomsttagares klart svagare förtroende för alla aktörer i samhället är oroväckande”, säger Juho Jyrkiäinen, som är ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.

Det är en tydlig skillnad mellan personer med låga inkomster och personer med höga inkomster exempelvis när det gäller förtroende för hälso- och sjukvården, utbildningssystemet, regeringen och de politiska partierna.

Allt färre godkänner nedskärningar i förmånerna för att minska statsskulden

Acceptansen för nedskärningar i förmåner har minskat jämfört med Merborgarpulsen i augusti. Färre än tidigare anser att statsskulden måste minskas oavsett vilka nedskärningar i förmåner och välfärd det innebär. Andelen respondenter som åtminstone delvis instämmer är 35 procent, medan andelen i augusti var 42 procent.

Likaså anser färre än tidigare att nedskärningar i den sociala tryggheten kan godtas om de uppmuntrar att ta emot arbete och ökar sysselsättningen.

Den 48:e omgången av Medborgarpulsen-enkäten genomfördes mellan den 13 och den 18 september 2023. Medborgarpulsen-enkäter genomförs för att utreda allmänhetens åsikter om aktuella teman och myndigheternas verksamhet. Därtill utreds svarspersonernas sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden. Statistikcentralen ansvarar för insamlingen av enkätmaterialet.

Ytterligare information: Juho Jyrkiäinen, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 181