Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Nya ministrar i Sipiläs regering

Statsrådets kommunikationsavdelning 12.2.2018 13.15
Pressmeddelande 64/2018

Måndagen den 12 februari förflyttade och förordnade republikens president utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen till inrikesminister och utnämnde riksdagsledamot Anne-Mari Virolainen till utrikeshandels- och utvecklingsminister. Republikens president konstaterade också att riksdagens talman Paula Risikko i enlighet med grundlagen beviljats avsked från medlemskap i statsrådet och från uppdraget som inrikesminister efter att den 5 februari 2018 ha blivit vald till riksdagens talman.

Vid statsrådets allmänna sammanträde den 12 februari fattades det beslut om ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare samt förordnades ledamöterna i utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet, EU-ministerutskottet och finanspolitiska ministerutskottet. Statssekreterare Risto Artjoki utsågs att fortsätta som statssekreterare för Samlingspartiets regeringsgrupp. Minister Virolainen avlade tjänsteed och avgav domarförsäkran när sammanträdet inleddes.

Minister Virolainens personalia

Minister Mykkänens personalia

Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare

Ytterligare information: Paula Lehtomäki, statssekreterare, tfn 0295 160 280, statsrådets kansli

Anne-Mari Virolainen Kai Mykkänen
Tillbaka till toppen