Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ministrarna med ansvar för sammanhållningspolitiken ska diskutera EU:s nya sammanhållningsrapport

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.6.2022 13.17
Pressmeddelande 354/2022

EU-ländernas ministrar med ansvar för sammanhållningspolitiken samlas till ett möte i allmänna rådet i Luxemburg torsdagen den 2 juni. Rådet ska diskutera den åttonde sammanhållningsrapporten, ”Sammanhållning i Europa på väg mot 2050”, och godkänna rådets slutsatser om rapporten. Finland representeras vid mötet av Vesa Vuorenkoski, som är statssekreterare hos Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

Kommissionen offentliggjorde den åttonde sammanhållningsrapporten och gav ett meddelande om rapporten den 4 februari 2022. I kommissionens meddelande beskrivs de viktigaste förändringarna i skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer under det gångna årtiondet och hur olika politiska åtgärder har påverkat dessa skillnader. I meddelandet betonas potentialen hos den gröna och den digitala omställningen som ny drivkraft för tillväxt i EU.

Rådets slutsatser om sammanhållningsrapporten kan godkännas av Finland. Finland betonar att sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste finansiella instrument när det gäller att främja hållbar tillväxt, sysselsättning och kompetens inom hela unionen. I EU finns det särskilt behov av stöd till de minst utvecklade regionerna. En särskilt viktig fråga för Finland är stödet till glesbefolkade norra regioner. Genom sammanhållningspolitiken kan man dessutom bidra till att privat finansiering riktas till gröna objekt.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, och Saara Pokki, specialmedarbetare, tfn 050 478 6363, statsrådets kansli
 

 
Tillbaka till toppen