Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsminister Sipiläs uttalande med anledning av de misstänkta sexualbrotten i Uleåborg

Statsrådets kommunikationsavdelning 11.1.2019 18.18
Pressmeddelande 12/2019

Det har kommit till vår kännedom att polisinrättningen i Uleåborg har inlett en förundersökning av fyra nya fall av misstänkta sexualbrott mot flickor under 15 år. Polisen har meddelat att de misstänkta är unga män med utländsk bakgrund.

Redan de tidigare fallen av sexuellt utnyttjande av minderåriga väckte djup avsky hos mig. Jag har full förståelse för den oro och upprördhet som medborgarna känner.  

Var och en som kommer till Finland ska följa den finländska lagstiftningen och respektera varje människas rätt till integritet. Detta är ett absolut krav. De som har gjort sig skyldiga till brott ställs till svars i enlighet med rättsstatens principer. Grova brott har dessutom en negativ inverkan på möjligheterna att få permanent uppehållstillstånd. Asylsystemet är till för att hjälpa dem som är i nöd, men det kan inte skydda brottslingar. Regeringen har ändrat lagstiftningen från och med ingången av året så att det är lättare att utvisa utlänningar som har gjort sig skyldiga till grova brott.

Det är polisen som utreder brotten och det oberoende rättsväsendet som dömer ut straff. Polisen ansvarar för att utreda och informera om de aktuella fallen. Jag har också diskuterat frågan med inrikesminister Kai Mykkänen.

Våra tankar och vårt stöd går till alla de minderåriga unga som blivit utsatta för dessa fullständigt omänskliga, fördömliga gärningar och till deras familjer. Jag har ingen förståelse för detta slags våld och hänsynslöshet.

Juha Sipilä
Statsminister

Juha Sipilä
Tillbaka till toppen