Hoppa till innehåll

Programmet Mer motion i Finland och de samhälleliga effekterna av fysisk aktivitet på agendan för regeringens aftonskola

statsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.2.2024 19.33
Pressmeddelande
En paus i regeringens aftonskola.

Regeringen fick en lägesöversikt över programmet Mer motion i Finland vid sin aftonskola torsdagen den 29 februari 2024. Genom programmet vill regeringen förbättra allmänhetens möjligheter att röra på sig och göra sådana val i vardagen som främjar fysisk aktivitet.

Om finländarna rörde på sig mer skulle de vara friskare och må bättre. Målet för programmet Mer motion i Finland är att personer i alla åldrar ska röra sig mer än de gör för närvarande.

”Ur individens synvinkel handlar det om hälsa, välbefinnande, ork i vardagen och mening i livet. Ur samhällets synvinkel talas det till exempel om kostnader för social- och hälsovården, arbetsförmåga, befolkningens psykiska hälsa och försvarsförmåga”, betonar idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.

För programmet har det reserverats en årlig budget på 20 miljoner euro för hela regeringsperioden. År 2024 riktas finansiering bland annat till verksamhet inom programmen Skolan i rörelse och Studier i rörelse, till utvidgning av motionsrådgivningen och till iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation.

”Fokus i programmet Mer motion i Finland ligger på fysisk aktivitet i vardagen. Målet är att det i fortsättningen ska finnas bättre möjligheter att röra på sig och att människor allt oftare ska välja att göra det”, konstaterar forsknings- och kulturminister Sari Multala, som är ordförande för ministerarbetsgruppen för en fysiskt aktiv livsstil och funktionsförmåga.

Ministerarbetsgruppen styr och följer genomförandet av programmet Mer motion i Finland. I sitt regeringsprogram har regeringen kommit överens om sammanlagt 16 åtgärder som ingår i programmet.

Regeringens aftonskola hölls i Urhea-hallen i Helsingfors. Ministrarna fick besöka toppidrottsakademins nya lokaler som öppnades 2021 och bekanta sig med olika motionsformer.

Vid aftonskolan fick ministrarna också höra UKK-institutets direktör Tommi Vasankaris anförande om de samhälleliga effekterna av fysisk passivitet.

Ytterligare information: Päivi Paasikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 547 6279, statsrådets kansli, och Minttu Korsberg, generalsekreterare, programmet Mer motion i Finland, tfn 0295 330 018, [email protected]