Hoppa till innehåll

Regeringen fastställde riksomfattande och regionala rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaepidemin

finansministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 14.08 | Publicerad på svenska 15.10.2020 kl. 17.12
Pressmeddelande 651/2020

Vid sin överläggning i dag den 15 oktober drog regeringen upp riktlinjer för såväl riksomfattande som regionala rekommendationer för att förhindra spridning av coronaviruset. Rekommendationerna tar hänsyn till den epidemiologiska lägesbedömningen. Regeringen ska fatta ett principbeslut om rekommendationerna vid statsrådets allmänna sammanträde nästa vecka (vecka 43).

Riksomfattande rekommendation om distansarbete

Eftersom coronaepidemin tilltar nationellt, rekommenderar statsrådet att arbetstagare inom den offentliga sektorn arbetar på distans i så stor utsträckning som möjligt, förutsatt att deras arbetsuppgifter möjliggör det.

Statsrådet rekommenderar motsvarande omfattande distansarbete också för arbetsgivare inom den privata sektorn. Bedömningen av samordningen av arbete på arbetsplatsen och arbete på distans gös på arbetsplatserna. Dessutom bör man på arbetsplatserna främja arbetsarrangemang som minskar närkontakt och andra riskfaktorer.

Den riksomfattande rekommendationen om distansarbete gäller tills vidare. Rekommendationens giltighetstid kommer att ses över före utgången av året.

Statsrådets riktlinjer och rekommendationer om distansarbete är inte juridiskt bindande för arbetsgivarna.

Regeringens rekommendationer till regionerna

Regeringens rekommendationer till regionerna är indelade enligt hur epidemisituationen i regionen ser ut.

I regioner där epidemin befinner sig på utgångsnivån ska man enligt regeringens rekommendation beakta Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om hygien och säkra avstånd när man ordnar offentliga tillställningar och hobbyverksamhet för över 50 personer.

I hobbyverksamhet och vid användning av offentliga utrymmen måste man se till att deltagarna och olika sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra.

I förhöjt smittläge rekommenderar regeringen en regional eller lokal rekommendation om att undvika att ordna privata tillställningar för över 20 personer.

Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar ska följas vid alla offentliga tillställningar. Vid offentliga tillställningar inomhus begränsas antalet deltagare till hälften av det normala.

Vid användning av offentliga utrymmen måste man se till att deltagarna och olika sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra. I offentliga inomhusutrymmen begränsas antalet kunder till hälften av det normala.

På basis av begränsningarna i användningen av utrymmen rekommenderas det att sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna deltar i inomhus avbryts i situationer med hög smittrisk.

Hobbyverksamhet för alla åldrar ska ordnas så att deltagarna och olika sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra.

Regeringen rekommenderar också att högskolorna övergår till distansundervisning, dock med beaktande av nödvändiga behov av närundervisning.

Vid samhällsspridning rekommenderar regeringen en regional eller lokal rekommendation om att undvika att ordna privata tillställningar för över 10 personer. Vid behov kan offentliga tillställningar förbjudas helt och hållet.

Regeringen rekommenderar också att hobbyverksamhet i grupp vid behov avbryts helt och hållet på basis av begränsningarna i användningen av utrymmena. Det är dock skäl att särskilt överväga detta i fråga om barns och ungas hobbyer.

Vid behov kan offentliga utrymmen stängas helt och hållet, med hänsyn till karaktären av användningen av utrymmena.

Som en åtgärd i sista hand rekommenderar regeringen att läroanstalterna på andra stadiet övergår till distansundervisning, dock med beaktande av nödvändiga behov av närundervisning.

Regeringens rekommendationer är inte juridiskt bindande. 

Ytterligare information: Juha Majanen, tf kanslichef, tfn 0295 530 247, och Juha Sarkio, överdirektör, tfn 0295 530 031, finansministeriet, [email protected] (rekommendationen om distansarbete); Anita Lehikoinen, kanslichef, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 182, [email protected]