Hoppa till innehåll

Regeringen fattade ett principbeslut om genomförande av hybridstrategin i gränstrafiken och vid resor

arbets- och näringsministerietinrikesministerietkommunikationsministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.9.2020 11.17 | Publicerad på svenska 11.9.2020 kl. 13.28
Pressmeddelande 573/2020

Vid sitt sammanträde den 11 september fattade regeringen ett principbeslut om ett nytt koncept för att genomföra hybridstrategin i gränstrafiken och vid resor. Konceptet gör det möjligt att avveckla inreserestriktioner och samtidigt bekämpa coronapandemin vid gränserna.

Nytt gränsvärde på 25 fall per 100 000 invånare inom de senaste två veckorna tas i bruk

Regeringen fastställde att som länder och regioner med högre incidens betraktas de vars incidens under de föregående 14 dygnen överstiger 25 coronafall per 100 000 invånare.

Av personer som kommer till Finland från länder eller regioner med högre incidens, frånsett vissa undantagsgrupper, krävs intyg över ett negativt coronatest som tagits för mindre än 72 timmar sedan. De som kommer till Finland kan försättas i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Karantänen får avslutas om ett nytt test som tas tidigast 72 timmar från inresan är negativt.

Inget nytt test eller karantän krävs om vistelsen i landet varar högst tre dygn.

Personer som kommer till Finland från länder eller regioner med lägre incidens (högst 25 fall) avkrävs inte dessa särskilda åtgärder.

Institutet för hälsa och välfärd ser en gång i veckan över hur länder och regioner placerar sig i kategorierna för lägre eller högre incidens. Statsrådets allmänna sammanträde beslutar om eventuella ändringar i listan över länder på framställning av inrikesministeriet.

Finska medborgare och personer som är varaktigt bosatta i Finland ska inte avkrävas testintyg när de återvänder till Finland. Kommer de från länder med högre incidens hänvisas de till test och karantän i Finland.

Reserestriktionerna lindras

Införandet av det testbaserade konceptet förbättrar turistbranschens verksamhetsbetingelser.

Konceptet möjliggör även charter- och gruppresor från såväl EU-länderna och Schengenområdet som från länderna på EU:s gröna lista, också då incidensen överstiger gränsvärdet på 25 fall per 100 000 invånare, om resan varar i högst 72 timmar. Om resan varar längre än 72 timmar, tillämpas det normala förfarandet med karantän och ett nytt test.

Det blir lättare att röra sig vid den nordliga landgränsen och i färje- och flygtrafiken på Estland och Sverige 

Pendling och annat dagligt umgänge i gränssamfunden blir möjliga vid den nordliga landgränsen och i färje- och flygtrafiken på Estland och Sverige utan testintyg och karantän i det fall att det regionala sjukdomsläget i stort sett motsvarar varandra. Dessa möjliggörs oberoende av den konstaterade incidensen i länderna. När det gäller andra resenärer gör hälsomyndigheterna riktade kontroller och testningar utifrån en riskbedömning.

Inresa från alla länder tillåts för specialgrupper av grundad anledning

Inresa och vistelse i Finland för specialgrupper, exempelvis företrädare för kultur, sport eller näringslivet, kan med avvikelse från de villkor som det nya konceptet eller övergångsmodellen ställer godkännas av grundad anledning. Det kan gälla uppgifter som är nödvändiga särskilt för att trygga återhämtningen, ny tillväxt eller verksamhetsbetingelserna på lång sikt inom en bransch.

En arbetsgivare eller annan aktör som bjuder in en person eller grupp till Finland ska för dem lägga fram en egen åtgärdsplan för hälsosäkerheten som tar hänsyn till de nationella anvisningarna. Gränsbevakningsväsendet samordnar behovet av och förutsättningarna för specialgruppers inresa. Den aktör som bjuder in gruppen skickar in sin ansökan till Gränsbevakningsväsendet.

I ansökningarna ska verksamhetens nationella betydelse och orsakerna till att andra förfaranden inte kan iakttas motiveras samt de förfaranden som ska tillgodose hälsosäkerheten anges. Dessutom ska det motiveras varför inresa från ett land som inte finns med på EU:s gröna lista bör tillåtas.

Modellen för inresa för specialgrupper beskrivs närmare i presskonferensens presentationsmaterial och i principbeslutet (se bilagor nedan).

Införandet av det nya konceptet förutsätter ändringar i lagstiftningen

Införandet av konceptet med två test kräver skyndsamt ändringar i lagstiftningen, till exempel i lagen om transportservice, utökad och omfördelad testningsverksamhet samt andra åtgärder som säkerställer hälsosäkerheten vid inresa. Alla kostnader för konceptet och för en utökad testningskapacitet ska täckas fullt ut.

Regeringen kommer att lämna en proposition till riksdagen där det föreslås att nya bestämmelser om kontroll av negativt testresultat för en smittsam sjukdom och om uppvisande av intyg fogas till lagen om transportservice. Ett förhandstest ska vara en förutsättning för inresa från länder med högre incidens så snart den relevanta lagändringen har trätt i kraft. I fråga om andra fasens test ska modellen tas i bruk senast den 23 november 2020.

En övergångsmodell är i kraft från den 1 oktober till den 22 november

Under övergångsperioden iakttas det gränsvärde på 25 fall som tillämpas vid kontrollerna vid de inre gränserna också på de länder som finns med på EU:s gröna lista. Som tillåtna grunder för inresa från länder som överstiger gränsvärdet räknas endast returresa eller andra nödvändiga skäl för personer som är bosatta i Finland eller i någon annan EU- eller Schengenstat. 

För närvarande rekommenderas 14 dagars frivillig karantän för alla som kommer till Finland från länder med en högre incidens. Under övergångsperioden rekommenderas förhandstestning för personer som kommer till Finland från EU-länder eller Schengenområdet och för personer som av nödvändiga skäl kommer från länder med högre incidens som finns med på EU:s gröna lista eller från andra tredjeländer.

Den som är bosatt i Finland och återvänder från ett land med högre incidens kan, om han eller hon så vill, förkorta sin frivilliga karantän genom att låta testa sig genast vid ankomsten till Finland och igen tidigast 72 timmar senare. Detta underlättar nödvändig pendlingstrafik.

Nytt test och karantän krävs inte för en vistelse i landet som är kortare än 72 timmar. 

I övergångsmodellen ingår också det som ovan i fråga om det nya konceptet konstateras om specialgrupper och om pendling och annat dagligt umgänge i gränssamfunden vid den nordliga landsgränsen samt i färje- och flygtrafiken på Estland och Sverige.

Omedelbara gränsbeslut träder i kraft den 19 september

Den 11 september fattade statsrådet även beslut om fortsatta kontroller vid de inre gränserna och om begränsningar i gränstrafiken som träder i kraft den 19 september och gäller fram till den 18 oktober.

Inrikesministeriets pressmeddelande 11.9.2020 

Ytterligare information: 
Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 300
Kirsi Pimiä, kanslichef, inrikesministeriet, tfn 0295 488 203
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet ([email protected], intervjuförfrågningar per sms: 050 331 0314)
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 248 454
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 213
Pipa Turvanen, projektchef, arbets- och näringsministeriet (trafiken i anslutning till arbetsresor och uppdrag), tfn 0295 047 226
Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, kommunikationsministeriet (testning i avgångslandet), tfn 040 580 0894