Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Regeringen godkände lagstiftningsplan för höst- och vårsessionen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.8.2020 10.32
Pressmeddelande 544/2020

Regeringen har överlagt och godkänt en plan över de regeringspropositioner och statsrådets redogörelser som ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2020. Samtidigt godkände regeringen preliminärt en plan för vårsessionen 2021.

Regeringens lagstiftningsplan finns på statsrådets webbplats på adressen valtioneuvosto.fi/lainsaadantosuunnitelma (på finska). Planen uppdateras vid behov under sessionsperiodens gång.

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner (RP) och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen. Planen uppdateras också med nya propositioner under sessionsperioden och med information om propositioner som strukits ur planen.

I lagstiftningsplanen ingår också de propositioner med anknytning till covid-19-epidemins fortsatta förlopp som ska lämnas i höst.

Närmare information om beredningen av de regeringspropositioner som ingår i planen finns i statsrådets projektportal.

Ytterligare information: Tuulia Pitkänen, statsministerns specialmedarbetare med ansvar för riksdagsärenden, 0295 160 231

 
Tillbaka till toppen