Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringen godkände lagstiftningsplaner för vår- och höstsessionen och uppdaterade lagstiftningsprogrammet för valperioden

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 4.2.2021 9.57 | Publicerad på svenska 4.2.2021 kl. 15.31
Pressmeddelande 68/2021

Regeringen har godkänt en plan över de regeringspropositioner och statsrådets redogörelser som ska lämnas till riksdagen under vårsessionen 2021. Samtidigt godkändes preliminärt planen för höstsessionen 2021. Under sina förhandlingar uppdaterade regeringen också lagstiftningsprogrammet för valperioden 2019–2023.

Regeringens lagstiftningsplan finns på statsrådets webbplats på adressen valtioneuvosto.fi/lainsaadantosuunnitelma (på finska). Planen uppdateras vid behov under årets lopp. 

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner (RP) och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och lämna det till riksdagen. 

Medan coronavirusepidemin pågår fortsätter regeringen att hantera situationen och upprätthålla beredskapen på det sätt som epidemins utveckling förutsätter genom att utveckla den vanliga lagstiftningen och införa tidsbegränsade bestämmelser. Lagstiftningsplanen på detta område kompletteras i takt med att beredningen framskrider.

Syftet med regeringens lagstiftningsprogram för valperioden är att skapa en aktuell helhetsbild av det centrala lagstiftningsarbete som kvarstår under regeringsperioden. Programmet är mer ingående än regeringsprogrammet och det preciseras ytterligare i den årliga planen. Lagstiftningsprogrammet innehåller de omfattande lagberedningsprojekt som genomför regeringsprogrammet. I programmet ingår dessutom ministeriernas övriga betydande lagberedningsprojekt och en sammanställning av aktuella EU-lagstiftningsprojekt vars genomförande förutsätter omfattande ändringar i den nationella lagstiftningen under valperioden. 

Närmare information om beredningen av de propositioner och projekt som ingår i lagstiftningsplanen finns i statsrådets projektportal.
 

Ytterligare information: Pirita Ruokonen, statsministerns specialmedarbetare för kommunikation och riksdagsärenden, tfn 0295 160 091

 
Tillbaka till toppen