Hoppa till innehåll

Regeringen skärpte reserestriktionerna vid de inre och yttre gränserna på nytt 

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningutrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.8.2020 8.15 | Publicerad på svenska 19.8.2020 kl. 10.21
Pressmeddelande 522/2020

Regeringen beslöt vid sin förhandling i går den 18 augusti om riktlinjer för begränsningarna i gränstrafiken. Begränsningarna i trafiken över de inre och yttre gränserna återinförs utifrån en epidemiologisk bedömning.

Gränskontrollen vid de inre gränserna återinförs i trafiken mellan Finland och Island, Grekland, Malta, Tyskland, Norge och Danmark. 

Trafiken tillåts mellan de lokala gränssamfunden vid landgränsövergångsställena mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge, trots att Sverige och Norge överskrider de gränsvärden för incidensen av sjukdomsfall som regeringen fastställt. Europeiska kommissionen har betonat att medlemsstaterna ska behandlas lika i epidemiläget. När det gäller lokala gränssamfund är det möjligt att avvika från denna princip.  

I Italien, Litauen, Slovakien och Estland är incidensen av sjukdomsfall inom 14 dagar högre än gränsvärdet 8, men vid bedömningstidpunkten (15.8.2020) under 10. Inre gränskontroll återinförs därför inte i trafiken mellan Finland och dessa länder. 

Begränsningar i trafiken över de yttre gränserna

Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna återinförs för trafiken från Irland, Cypern och San Marino till Finland och i fråga om japanska invånare i trafiken från Japan till Finland.
Alla gränsbeslut träder i kraft måndagen den 24 augusti.


Delgivning gällande flygningar från Skopje

Vid förhandlingen delgavs regeringen också eventuella begränsningar av flygningar från Skopje i norra Makedonien. Transport- och kommunikationsverket Traficom bereder självständigt ett avgörande om eventuellt avbrytande av dessa flygningar och informerar om beslutet. 
Regeringen fick också en lägesrapport om den epidemiologiska situationen och en översikt över testningen.

Medborgarnas frågor om gränstrafiken