Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade krishanteringsinsatser, försvarsredogörelsen och situationen i Afghanistan

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 26.8.2021 11.44 | Publicerad på svenska 26.8.2021 kl. 16.35
Pressmeddelande

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde torsdagen den 26 augusti 2021 att Finland ökar sitt deltagande i EU:s utbildningsinsats för militär krishantering i Mali till cirka 20 soldater under 2021 och till cirka 55 soldater under 2022. Dessutom fastställde presidenten och ministerutskottet att Finland förbereder sig på att delta i EU:s utbildningsinsats för militär krishantering i Moçambique.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet behandlade också försvarsredogörelsen.

Därtill diskuterade presidenten och ministerutskottet det aktuella läget i Afghanistan.

Ytterligare information: Tanja Jääskeläinen, avdelningschefens ställföreträdare, tfn 0295 350 303, och Pekka Kaihilahti, biträdande avdelningschef (Afghanistan), tfn 0295 350 306, utrikesministeriet; Esa Pulkkinen, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet

 
Tillbaka till toppen