Hoppa till innehåll

Regeringen beslutade att bereda en redogörelse om artificiell intelligens
Redogörelsens fokus på etisk informationspolitik i AI-tidsåldern

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.2.2018 16.20 | Publicerad på svenska 16.2.2018 kl. 15.34
Pressmeddelande 72/2018

Under sin strategissession om artificiell intelligens (AI) i slutet av januari beslutade regeringen att inleda beredningen av en redogörelse om artificiell intelligens och om informationspolitiken. Under en förhandling torsdagen den 15 februari preciserade regeringen redogörelsens teman, hur beredningen ska organiseras och dess tidsplan.

Det är regeringens mål att Finland ska utvecklas till en föregångare inom informationspolitiken och inom tillämpningen av artificiell intelligens. Redogörelsen ska lämnas till riksdagen på senhösten. Teman i redogörelsen är bland annat en beskrivning av informationspolitiken, hur AI han utnyttjas på bred front, kunskapsbehovet gällande AI, plattformsekonomi och dataekonomi.

Redogörelsen bereds under arbetsnamnet ”Etisk informationspolitik i AI-tidsåldern”. De konkreta åtgärderna i redogörelsen gäller till exempel datasäkerhet och dataskydd samt insamling, samkörning, tillgänglighet och lagring av data. Också etiska frågor, hur man ska säkerställa den nödvändiga kompetensen, regleringsfrågor, nya satsningar och påverkan i EU och på det globala planet bör utredas.

Som bas för redogörelsen bereds en lägesbild och en bedömning av nuläget. Beredningsarbetet leds av understatssekreterare Päivi Nerg i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för informationspolitik och i olika arbetsgrupper under den. I beredningen utnyttjas i hög grad sådant arbete som redan utförts samt befintliga, både privata och offentliga, nätverk.

Beredningens politiska styrning sker i en ministerarbetsgrupp för artificiell intelligens under ledning av minister Anu Vehviläinen. Ministerarbetsgruppen och andra nödvändiga beredningsorgan tillsätts i februari. Regeringen kommer att ge ytterligare riktlinjer för arbetet under ramförhandlingarna och i samband med uppdateringen av sin åtgärdsplan i april. Redogörelsen tas också upp under strategisessionen i början av hösten.

Ytterligare information: Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 050 431 3604, finansministeriet